Uledsagede mindreårige

 

Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne

 
Flere kommuner efterspørger råd og vejledning i forhold til indsatsen for de uledsagede mindreårige flygtningebørn. I denne håndbog er der hjælp at hente.

Samarbejdsaftale om uledsagede mindreårige Viborg Kommune

 
Det stigende antal uledsagede mindreårige i Viborg Kommune har krævet en øget koordinering af den kommunale indsats på området. For at lette overgangen mellem forvaltninger, når den unge fylder 18 år, har Viborg Kommune udarbejdet en samarbejdsaftale, der beskriver retningslinjerne for arbejdsgange mellem Familieafdelingen og Integrationsteamet.
Viborg Kommune
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her