Nyankomne

På denne side finder du integrationsviden om temaet Nyankomne.
 

Faktahæfte om uddannelser fra Iran

 
Læs om Irans uddannelsessystem, og hvordan iranske uddannelser vurderes i forhold til det danske uddannelsessystem.
Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Aftalepapir mellem parterne

 
Aftalepapir til gensigdig forståelse af samarbejdet.
Frivilligcenter Mariagerfjord

Introduktionsfilm til forældre

 
Børne- og Familieafdelingen i Aalborg Kommune har lavet en række korte film, målrettet nye familier i Aalborg Kommune. Filmene introducerer f.eks. dagpleje, vuggestue, sundhedspleje på dansk, engelsk, arabisk og tigrinya (hovedsproget i Eritrea). Filmene er udarbejdet i et samarbejde imellem professionelle, familier og frivillige, herunder nyankomne flygtninge.
Aalborg Kommune, Center for Tværfaglig Forebyggelse

Portalen Uddannelse og integration

 
En portal om uddannelse og opkvalificering til brug for arbejdet med integration af nyankomne flygtninge og familiesammenførte
Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Partnerskabsaftale om integration i Aalborg Kommune

 
Partnerskabsaftale mellem kommunen, arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutionerne og de frivillige organisationer for at integrere kommunens flygtninge hurtigst muligt i lokalområdet og på arbejdsmarkedet.
Aalborg Kommune

Hotline om flygtninges medbragte uddannelser

 
Styrelsen for Forskning og Uddannelse tilbyder medarbejdere i kommuner og asylcentre hurtig bistand til at forstå flygtninge og familiesammenførtes medbragte uddannelser.
Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Styrket informationsudveksling mellem indkvarteringsoperatører og kommuner

 
På baggrund af Regeringen, KL og arbejdsmarkedets parters aftaler, om en styrket overlevering af informationer fra asylfasen til modtagekommunerne, er der udarbejdet et overgivelsesskema, som kan bidrage til at styrke asyloperatørernes overlevering af informationer til modtagekommunerne.
Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Dansk Flygtningehjælps rådgvining for asylansøgere

 
Hvad er asyl? Hvem kan få asyl i Danmark? Hvordan søger man asyl? Hvordan er proceduren gennem asylsystemet? Hvilke rettigheder og pligter har man som asylansøger? Og hvad sker der, hvis man ikke opnår asyl? Alle disse spørgsmål og generel information kan du få svar på hos Dansk Flygtningehjælps asylrådgivning.
Dansk Flygtningehjælp

Flygtningebørn i dagplejen

 
Sådan kan du modtage flygtningebørn og deres familie.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Flygtningebørn i folkeskolen

 
En guide til modtagelse af flygtningebørn og deres familie.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Flygtningebørn på frie grund- og efterskoler

 
En guide til modtagelse af flygtningebørn og deres familie.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Faktahæfte om uddannelser fra Irak

 
Læs om uddannelsessystemet i Irak, og hvordan irakiske uddannelser vurderes i forhold til det danske uddannelsessystem.
Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Rabarberne & mig

 
Politisk ukorrekt, sjov, oplysende, unik og uhøjtidelig videoprojekt om 5 unge syreres møde med Danmark.
Rabarberne & mig

Mindspring-forældregrupper

 
Styrkede forældrekompetencer og færre konflikter mellem børn og forældre i udsatte boligområder er nogle af resultaterne af MindSpring-forældregrupper, hvor forældre i udsatte boligområder gennem et gruppeforløb får styrket deres forældrekompetencer. Både deltagere og medtrænere er begejstrede, viser CFBU's evaluering, der har fulgt konceptet i fem udsatte boligområder
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Inspirationskatalog om kommunale veje til god integration

 
Inspirationskataloget rummer 39 eksempler fra landets kommuner til en god integrationsindsats.
KL - Kommunernes Landsforening

Om at vende hjem

 
Dansk Flygtningehjælp tilbyder rådgivning og information til flygtninge og indvandrere, som overvejer at vende frivilligt tilbage til deres hjemland eller et tidligere opholdsland
Dansk Flygtningehjælp

Asylansøgernes vilkår

 
På disse sider kan du finde du oplysninger om asylansøgernes vilkår i Danmark.
Ny i Danmark

Flygtningebørn i daginstitutioner

 
En guide til modtagelse af flygtningebørn og deres familie.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Faktahæfte om uddannelser fra Eritrea

 
Læs om uddannelsessystemet i Eritrea, og hvordan eritreiske uddannelser vurderes i forhold til det danske uddannelsessystem.
Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Faktahæfte om uddannelser fra Syrien

 
Læs om det syriske uddannelsessystem, og hvordan syriske uddannelser vurderes i forhold til det danske uddannelsessystem.
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Næste 1 | 2 | 3 | 4
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her