Nyankomne

På denne side finder du integrationsviden om temaet Nyankomne.
 

Temanotat. Nyankomne flygtninge.

 
Temanotatet om nyankomne flygtninge og familiesammeførte bygger på undervisningsmodulet om samme emne i efteruddannelsen Bedre Integration.
Dansk Flygtningehjælp mfl.

AMU-branchepakker - en vej til job for flygtninge og indvandrere

 
Pjece om AMU-branchepakker - en vej til job for flygtninge og indvandrere
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Forældremyndighed over uledsagede mindreårige udlændinge med opholdstilladelse i Danmark

 
Hvem er under forældremyndighed? I denne korte pjece opridser Statsforvaltningen kort og præcist, hvornår udlændinge, der søger asyl i Danmark, er mindreårige eller ej.
Statsforvaltningen

Hvordan skaber vi den bedste modtagelse af børn og unge, der flygter alene

 
Faglige oplæg fra konference, der inspirerer til, hvordan frivillige og professionelle sammen kan sikre den bedste modtagelse af børn og unge, der flygter alene til Danmark
Røde Kors

Den Nye Landbefolkning - Asylcentres betydning og konsekvens for lokale fællesskaber i danske landdistrikter

 
Med udgangspunkt i lokalområder belyser rapporten udgivet af Institut for Antropologi på KU, hvordan lokale fællesskaber i mindre samfund i det daglige forholder sig til og interagerer med nærliggende asylcentre – set i lyset af de demografiske og økonomiske udfordringer, som ofte gør sig gældende i danske landdistrikter og yderområder.
Institut for Antropologi, Københavns Universitet

25 spørgsmål og svar om flygtninge

 
Hvem er flygtning? Bliver afviste asylansøgere sendt hjem? Hvor mange mennesker er på flugt? Dansk Flygtningehjælp har forfattet en pjece med de nyest tilgængelige informationer.
Dansk Flygtningehjælp

Kommunernes modtagelse af nyankomne flygtninge og indvandrere

 
Effektfulde integrationsindsatser for nyankomne flygtninge og indvandrere.
LG Insight

Notat: Viden om effekter af lav integrationsydelse til flygtninge

 
Center for Udsatte Flygtninge har udarbejdet et notat om de forventede konsekvenser af Integrationsydelsen.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Artikel: Fire års krig i Syrien har skadet millioner af børn

 
Krigens konsekvenser for børn rækker langt ind i fremtiden – for børns sundhed, uddannelse og psykologiske tilstand er hårdt ramt. I forbindelse med årsdagen gør Red Barnet status over krigens konsekvenser for børn.
Red Barnet

Statusrapport om menneskerettighedssituationen i Danmark 2014-15

 
Institut for Menneskerettigheders statusrapport 2014-15
Institut for Menneskerettigheder

Information om boligplacering af nye flygtninge

 
Informationsbrev vedr. de forskellige regler og muligheder for indkvartering og boligplacering af flygtninge.

International House Copenhagen

 
International House Copenhagen blev stiftet i 2013 og er et offentligt-privat partnerskab.
International House Copenhagen

Flygtninge fra Syrien

 
Denne baggrundsorientering giver genbosættelseslandene grundlæggende viden om de syriske flygtninge.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Sociale netværks betydning for unge flygtninge i det senmoderne samfund

 
En undersøgelse af unge flygtninges oplevelser med deltagelsen i DFUNK's frivillige ung-til-ung aktiviteter.
Aalborg Universitet - specialestuderende Matilde Agner Pedersen & Sarah Handest Broe

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2013

 
Rapporten beskriver kursistsammensætningen, samt undervisningsaktiviteten på danskuddannelserne i 2013.
Analyseenheden, en del af Ankestyrelsen

Integration: Status og udvikling 2014

 
Ankestyrelsens notat ”Integration: Status og udvikling” indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark.
Analyseenheden, en del af Ankestyrelsen

KL undersøgelse vedr. boligplacering af flygtninge

 
Undersøgelse om kommunernes udfordringer med at finde permanente boliger til nyankomne flygtninge.
KL - Kommunernes Landsforening

Dengodemodtagelse.dk

 
Det at komme til Danmark som flygtning kan for mange indeholde store udfordringer og forandringer. Dengodemodtagelse.dk er en hjemmeside, der fungerer som et redskab, som har til formål at gøre modtagelsen af flygtninge i Danmark så gnidningsløs som mulig og bidrage til at lette den svære overgang fra asylcenter til bosættelse i eget hjem.

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

 
Der er stor forskel på, hvor hurtigt ikke-vestlige indvandrere i de enkelte kommuner kommer i arbejde - selv når der tages højde for kommunernes rammevilkår. Det viser en benchmarkinganalyse, som KORA har udarbejdet for Ankestyrelsen.
KORA
Næste 1 | 2 | 3 | 4
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her