Om integrationsviden > viden der virker

25/05 2012
Vidensportalen integrationsviden er din indgang til et let tilgængeligt overblik over eksisterende viden og aktører på integrationsområdet. Integrationsviden blev etableret som en del af indsatsen Viden der virker.

Viden der virker var en del af satspuljeaftalen for 2008, hvor der blev afsat 13 mio. kr. til en opsøgende indsamling og formidling af viden om integration. En central del af indsatsen er etableringen af vidensportalen; Integrationsviden, der formidler kvalitetssikret viden om integration.

Integrationsviden er en brugerdreven portal, hvor et netværk af samarbejdende videnscentre og praktikere indenfor integrationsområdet løbende indsender ny viden til portalen. Derved medvirker aktørerne til at skabe og vedligeholde integrationsviden som et vigtigt redskab i integrationsindsatsen, der udgør én indgang til et samlet overblik over viden og aktører på integrationsområdet.

Integrationsviden skal medvirke til at styrke anvendelsen af eksisterende viden, der virker, i den praktiske integrationsindsat.

Den primære målgruppe for portalen er kommunale integrationspraktikere, samt  personer med en koordinerende og en vidensformidlende funktion indenfor integrationsområdet i kommunerne. Også foreninger, virksomheder og organisationer kan drage nytte af portalen.

Kvalitetssikring

Indholdet på integrationsviden kvalitetssikres løbende af faglige nøglepersoner i samarbejde med videnscentre og i henhold til de gældende udvælgelseskriterier for indholdet på portalen.

Kvalitetssikring i 2016
 I vinteren 2016 blev Integrationsviden.dk kvalitetssikret i samarbejde med portalens eksterne aktører og videnscentre. Dette sketd med henblik på at kvalitetssikre den eksisterende viden på portalen, såvel som at sikre at de nyeste publikationer og undersøgelser er tilgængelige.

Kvalitetssikringen af tema-søjlerne er blevet varetaget af centrale aktører med særlig ekspertise og viden indenfor de forskellige temaer. Center for udsatte flygtninge, en del af Dansk Flygtningehjælp, har været ansvarlige for tema-søjlerne Modtagelse og Familie & sundhed og Boligsocialnet for By og bolig. Foreningen Nydansker har stået for temaet om Beskæftigelse, Videnscenter for Integration for Skole & uddannelse, mens FriSe varetog kvalitetssikringen af Demokrati & deltagelse.

De ansvarlige aktører har inviteret et netværk af eksperter til at deltage i de pågældende kvalitetssikringer og har derigennem sikret at ny og relevant viden er  repræsenteret på Integrationsviden. 

Organisering

Integrationsviden.dk sekretariatsbetjenes af Kontor for Integration og Medborgerskab i Styrelsen for International Rekruttering og Integration.