Indtast dit bidrag

08/11 2012
Her kan du læse om, hvordan man indsender bidrag til integrationsviden

Alle med viden, værktøjer eller erfaringer der opfylder minimum tre ud af de fem udvælgelseskriterier for indhold på integrationsviden, kan indtaste følgende direkte fra portalen:

  • Resuméskema
  • Værktøjsbeskrivelser
  • Arrangementer
  • Netværk


Samarbejdende videnscentre kan endvidere indtaste:

  • Eksperter
  • Kurser- og efteruddannelser
  • Videnscenterbeskrivelser

 

Resumeskema


Anvendes når man ønsker at indsende en publikation - dvs. rapporter, pjecer e.l.

Indtast resume af publikation her

Værktøjsbeskrivelse

Bruges i det tilfælde, hvor den viden, værktøjer eller erfaringer, man ønsker at indsende ikke er beskrevet i en publikation.

Indtast værktøjsbeskrivelsen her

Arrangementer

Integrationsviden indeholder en oversigt over arrangementer indenfor integrationsområdet. Formålet med arrangementsoversigten er at skabe et overblik over relevante arrangementer – dels for potentielle deltagere, dels for arrangementsarrangører, således at der undgås datosammenfald for arrangementer indenfor integrationsområdet.


På arrangementsoversigten medtages konferencer og seminarer, der er åbne for deltagelse og relevante for en bred vifte af Integrationsvidens brugere.

Indtast dit arrangement her

Netværk

Integrationsviden indeholder en oversigt over netværk på Integrationsområdet. Formålet med netværksoversigten er, at Integrationsvidens brugere kan danne sig et overblik over eksisterende netværk. Det er nyttig information både for dem, der er interesserede i at deltage i et allerede eksisterende netværk, og dem der overvejer at starte nye netværk op.

På netværksoversigten medtages både åbne og lukkede netværk

Indtast et netværk her

Eksperter

Videnscentre kan stille en eller flere eksperter indenfor portalens temaer til rådighed via integrationsviden. Integrationsvidens brugere skal kunne kontakte eksperterne, når de søger rådgivning til at håndtere konkrete integrationsudfordringer.

Eksperter indtastes via login for videnscentre.

Kurser- og efteruddannelse

Integrationsviden indeholder en oversigt over kurser og efteruddannelse indenfor integrationsområdet. Formålet med oversigten er at skabe et overblik over relevante kurser og efteruddannelser – dels for potentielle deltagere og dels for arrangører.

På oversigten medtages kurser og efteruddannelser, der er åbne for deltagelse og relevante for en bred vifte af Integrationsvidens brugere.

Kurser- og efteruddannelser indtastes via login for videnscentre.

Videnscenterbeskrivelse

Videncenterbeskrivelsen er en kort beskrivelse af hvert enkelt af de samarbejdende videnscentre, som vil blive vist på Integrationsviden.Videnscenterbeskrivelsen skal give portalens brugere et lille indblik i det enkelte videnscenters virke, uden at være udtømmende i forholdt til videncentrenes egne respektive hjemmesider.

Videnscenterbeskrivelsen indtastes via login for videnscentre

Generelt for alle beskrivelser gælder det, at man skal forsøge at skrive så simpelt som muligt og så vidt muligt undgå særligt fagspecifikke ord og termer i beskrivelserne.

Alt materiale skal godkendes af integrationsvidensredaktionen før de vises online på portalen. Indtaster får direkte besked via mails om status på det indsendte materiale.