Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Center for Udsatte Flygtninge er et videnscenter om traumatiserede og andre udsatte flygtninge. Centret tilbyder information, rådgivning og undervisning til fagpersoner.

Center for Udsatte Flygtninge er et videnscenter under Dansk Flygtningehjælp. Vi arbejder for, at fagpersoner, der møder flygtninge i deres arbejde, er klædt på til at forstå og håndtere flygtninges særlige problemstillinger. Det vil først og fremmest sige problematikker relateret til traumer og eksilstress.

Centret tilbyder blandt andet:

  • Fyraftensmøder
  • Skræddersyet undervisning
  • Rådgivning på telefon og mail
  • Publikationer og film

Information på hjemmesiden www.traume.dk

CUF udvikler også metoder i arbejdet med udsatte flygtninge sammen med kommuner og andre aktører.

Centrets målgruppe er fagpersoner, der i deres arbejde møder flygtninge. Det kan for eksempel være kommunale sagsbehandlere, lærere, pædagoger, vejledere og sundhedsplejersker.

Geografisk placering og dækning

Center for Udsatte Flygtninge er landsdækkende med hovedkontor i København.

Bliv videnscenter

Send en mail til redaktionen

Kontakt
Dansk Flygtningehjælp
Center for Udsatte Flygtninge
Borgergade 10, 3.
1300 København K

Telefon: 33 73 53 39
Mail: udsatte@drc.dk
Website: www.flygtning.dk/udsatte