VIFIN

VIFIN er et videns- og udviklingscenter under Vejle Kommune. Vi arbejder bredt med både lokale, regionale, nationale og internationale integrations- og udviklingsprojekter med det formål at skabe, formidle og forankre god praksis.

Inden for området integration og mangfoldighed arbejder VIFIN med:

Udvikling og gennemførelse af projekter både nationalt og tværnationalt spændende fra arbejdsmarked over sprog til kulturforståelse.

Evaluering relateret til egne projekter og aktiviteter, men også som ekstern evaluator ofte med fokus på at afdække og beskrive virkemidler i en indsats.

Læring og udvikling med it, hvor kerneområdet er tilegnelse af dansk som andetsprog for voksne. Men også it knyttet til børneområdet med fokus på den pædagogiske brug af it og børnenes egenproduktion og dermed mulighed for differentiering.

VIFIN har fokus på formidling af kompetencer via kursusvirksomhed, som både kan finde sted face-to-face og online.

Målgruppen er professionelle praktikere inden for integrations- og læringsområdet. I mindre omfang gennemfører VIFIN projekter og aktiviteter for flygtninge og indvandrere.

Geografisk placering og dækning

Vejle Kommune med aktiviteter, der rækker ud over såvel kommune som Danmark.

Publikationer
KidSim
Bliv videnscenter

Send en mail til redaktionen

Kontakt
VIFIN
Dæmningen 34C, 2.
7100 Vejle
Facebook: www.facebook.com/vifindk

Telefon: 76 81 38 80
Mail: vifin@vejle.dk
Website: vifin.dk