Erfaringer

RSS Feed af videnstypen erfaringer
Komplicerede tolkekrævende læge-patient samtaler over videokonference system Af Anonym bruger — Sidst opdateret 11/11 2014 09:58
Ny rapport om helbredsvurdering af flygtninge i samarbejde mellem sygehus og kommune. Rapporten bygger over et pilotprojekt gennemført i Varde Kommune i et samarbejde mellem almen praksis, Indvandrermedicinsk Klinik, OUH samt Varde Kommune. Erfaringerne kan bruges til at godtgøre, at selv vanskelige samtaler kan udføres via videokonference under de rigtige forudsætninger.
Innovækst resultater Af Foreningen Nydansker — Sidst opdateret 25/11 2014 08:56
20 københavnske virksomheder deltog i projektet, INNOVÆKST, hvor de arbejdede målrettet med at øge innovation og effektivitet gennem mangfoldighed. Resultaterne af INNOVÆKST viser, at virksomhederne er blevet mere mangfoldige og derigennem har styrket vækstpotentialet.
Gribskovmodellen – metodehæfte om en håndholdt beskæftigelsesindsats Af Anonym bruger — Sidst opdateret 28/11 2014 09:01
Gribskovmodellen – også kendt som 44 point = arbejde - er et beskæftigelsesprojekt for en særlig gruppe af kvinder uden formelle kvalifikationer fra ikke-vestlige lande, på langvarig kontanthjælp og uden nævneværdige forudsætninger i forhold til at kunne indgå på det danske arbejdsmarked.
Gode råd Af Anonym bruger — Sidst opdateret 27/01 2015 14:08
Inspiration og gode råd til arbejdet med tosprogede elever i erhvervsuddannelserne.
Informationsstrømme - Erfaringer fra tre udsatte boligområder i Aarhus Af Anonym bruger — Sidst opdateret 27/01 2015 14:11
Der kan være stor forskel på, hvordan og gennem hvilke medier beboere modtager informationer om deres boliger. På samme måde kan der være stor forskel på, hvordan medieomtale påvirker resten af samfundets syn på et boligområde. Rapporten fokuserer på begge dele. Forfatterne zoomer tæt på udvekslingen af medieinformationer ind og ud af tre forskellige boligområder i Aarhus
Bag facaderne - en antologi om boligsocialt arbejde i udsatte by- og boligområder Af Anonym bruger — Sidst opdateret 02/02 2015 16:15
Inspiration til ligebehandling i kommunale serviceydelser Af Anonym bruger — Sidst opdateret 11/02 2015 09:28
Inspirationskatalog til at fremme ligebehandling i kommunale serviceydelser
Relationsarbejde i udsatte boligområder - Hvad får de unge ud af det? Af Center for Boligsocial Udvikling — Sidst opdateret 17/03 2014 14:50
Mange unge i udsatte boligområder får ikke en uddannelse og risikerer at havne i kriminalitet. Relationsarbejdere i udsatte boligområder skaber et positivt forhold unge, som andre aktører kan have svært ved at nå, og hjælper dem i forhold til blandt andet uddannelse og job.
Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene Af Als Research ApS — Sidst opdateret 03/04 2014 15:29
Metodekatalog til integration i praksis - baseret på gode idéer og erfaring fra de etniske konsulenter i jobcentrene. Kataloget blev udført på opdrag fra det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration.
Socialt isolerede kvinder med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Af Als Research ApS — Sidst opdateret 23/01 2015 09:24
Denne rapport præsenterer resultaterne af en kortlægningsundersøgelse af socialt isolerede kvinder med anden etnisk baggrund i København. Undersøgelsen er foretaget af Als Research i perioden februar-august 2008 på opdrag fra Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune.
Narrativt og kreativt gruppeforløb for uledsagede mindreårige Af OASIS — Sidst opdateret 16/11 2016 08:55
Behandlingen består i at skrive en fælles historie om en fiktiv person og tale om søvn, sundhed og sorg. Det giver deltagerne mulighed for at bearbejde egne oplevelser. De kreative og fysiske øvelser forebygger, at de unge senere får kroniske psykiske problemer.
Herning er nået godt i mål med Sverigesmodellen Af Anonym bruger — Sidst opdateret 20/04 2017 13:22
Herning Kommune har haft succes med at styrke indsatsen over for udsatte børn med færre sager pr. sagsbehandler og mere tværfagligt samarbejde. Forsøget har betydet bedre sagsgange, færre anbragte børn – og kommunen har sparet penge. Det viser KORAs evaluering af projektet.
Tværfaglige integrationsindsatser. Erfaringer og løsningsmodeller fra 12 kommuner i projekt "Integration - en fælles indsats" Af LG Insight — Sidst opdateret 24/11 2014 12:13
Religion på det danske arbejdsmarked. Hvordan hånterer danske virksomheder medarbejderes religiøse interesser og behov? Af LG Insight — Sidst opdateret 24/11 2014 12:18
Limen mellem etniske minoritetsdrenge og erhvervslivet Af Dansk Flygtningehjælp — Sidst opdateret 17/03 2014 15:32
En artikel om udviklingsprojektet MIND YOUR OWN BUSINESS og arbejdet med mikrovirksomheder og iværksætteri som metode til empowerment for etniske minoritetsdrenge.
Sabaah Af LOKK - Landsorganisationen af Kvindekrisecentre — Sidst opdateret 01/10 2013 14:59
Sabaah er en forening for homo-, bi- og transpersoner med anden etnisk baggrund end dansk og andre som sympatiserer med gruppen og dens aktiviteter.
Tak fordi I lavede en bedre version af mig. Erfaringer fra Indvandrermediinsk klinik 2008-2013 Af Indvandrermedicinsk klinik — Sidst opdateret 29/10 2013 10:23
Rapporten beskriver i del 1 de videnskabelige grunde til, at der er behov for en indvandrermedicinsk klinik i hver region. Del 2 beskriver de konkrete erfaringer fra Indvandrermedicinsk klinik på Infektionsmedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital.
At flytte fra ét hjemland til et andet Af Dansk Flygtningehjælp — Sidst opdateret 20/02 2014 14:16
Rapporten "At flytte fra ét hjemland til et andet" har til formål at dele erfaringerne fra Dansk Flygtningehjælps projekt " Otium i hjemlandet – oplysningsprojekt for de tidligere ”gæstearbejdere” fra Tyrkiet og det tidligere Jugoslavien” med alle, der måtte interessere sig for målgruppen og problematikken.
Ind i Danmark: skabelse af sted og tilhørsforhold blandt nyankomne flygtningefamilier bosat i mindre danske lokalsamfund Af Anonym bruger — Sidst opdateret 01/07 2013 15:19
Ph.d.-afhandling om nyankomne flygtninges sociale inklusion og eksklusion i danske modtagerkommuner - baseret på 12 måneders antropologisk feltarbejde og kvalitativ dataindsamling blandt flygtningefamilier boligplacerede i mindre danske lokalsamfund
Hotspot slutevaluering Af Anonym bruger — Sidst opdateret 18/02 2016 12:39
Fire års hotspotindsatser i otte danske boligområder har resulteret i markant færre sigtede unge og anmeldelser af borgervendt kriminalitet. Nøglen til de flotte resultater ligger bl.a. i hotspotsekretariaternes koordinering af de kriminalpræventive indsatser i områderne, konkluderer CFBU's slutevaluering af hotspotpuljen.