Værktøjer

LÆR AT TACKLE på nemt dansk Af Anonym bruger — Sidst opdateret 24/05 2017 10:59
I projektet LÆR AT TACKLE på nemt dansk udvikles en sproglig forenklet udgave af LÆR AT TACKLE-kurserne, så mennesker med dansk som andetsprog, som har sparsomme danskkundskaber, kan få større udbytte af kurserne. LÆR AT TACKLE er selvhjælpskurser for mennesker med langvarige lidelser. Deltagerne får redskaber til at mestre sygdom og håndtere udfordringer i hverdagen.
Faktahæfte om uddannelser fra Iran Af Styrelsen for Forskning og Uddannelse — Sidst opdateret 09/03 2017 09:27
Læs om Irans uddannelsessystem, og hvordan iranske uddannelser vurderes i forhold til det danske uddannelsessystem.
Introduktionsfilm til forældre Af Anonym bruger — Sidst opdateret 06/03 2017 09:11
Børne- og Familieafdelingen i Aalborg Kommune har lavet en række korte film, målrettet nye familier i Aalborg Kommune. Filmene introducerer f.eks. dagpleje, vuggestue, sundhedspleje på dansk, engelsk, arabisk og tigrinya (hovedsproget i Eritrea). Filmene er udarbejdet i et samarbejde imellem professionelle, familier og frivillige, herunder nyankomne flygtninge.
Partnerskabsaftale om integration i Aalborg Kommune Af Anonym bruger — Sidst opdateret 23/02 2017 12:33
Partnerskabsaftale mellem kommunen, arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutionerne og de frivillige organisationer for at integrere kommunens flygtninge hurtigst muligt i lokalområdet og på arbejdsmarkedet.
Portalen Uddannelse og integration Af Styrelsen for Forskning og Uddannelse — Sidst opdateret 03/11 2016 15:14
En portal om uddannelse og opkvalificering til brug for arbejdet med integration af nyankomne flygtninge og familiesammenførte
Styrket informationsudveksling mellem indkvarteringsoperatører og kommuner Af Anonym bruger — Sidst opdateret 19/10 2016 13:26
På baggrund af Regeringen, KL og arbejdsmarkedets parters aftaler, om en styrket overlevering af informationer fra asylfasen til modtagekommunerne, er der udarbejdet et overgivelsesskema, som kan bidrage til at styrke asyloperatørernes overlevering af informationer til modtagekommunerne.
Integration - hvilken rolle spiller civilsamfundet? Af Anonym bruger — Sidst opdateret 22/09 2016 13:03
Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådets 12 lokale historier til inspiration.
Hotline om flygtninges medbragte uddannelser Af Styrelsen for Forskning og Uddannelse — Sidst opdateret 16/02 2017 11:10
Styrelsen for Forskning og Uddannelse tilbyder medarbejdere i kommuner og asylcentre hurtig bistand til at forstå flygtninge og familiesammenførtes medbragte uddannelser.
Faktahæfte om uddannelser fra Irak Af Styrelsen for Forskning og Uddannelse — Sidst opdateret 19/08 2016 14:58
Læs om uddannelsessystemet i Irak, og hvordan irakiske uddannelser vurderes i forhold til det danske uddannelsessystem.
Rabarberne & mig Af Anonym bruger — Sidst opdateret 29/04 2016 15:01
Politisk ukorrekt, sjov, oplysende, unik og uhøjtidelig videoprojekt om 5 unge syreres møde med Danmark.
Faktahæfte om uddannelser fra Eritrea Af Styrelsen for Forskning og Uddannelse — Sidst opdateret 02/09 2016 15:52
Læs om uddannelsessystemet i Eritrea, og hvordan eritreiske uddannelser vurderes i forhold til det danske uddannelsessystem.
Faktahæfte om uddannelser fra Syrien Af Styrelsen for Forskning og Uddannelse — Sidst opdateret 02/09 2016 15:51
Læs om det syriske uddannelsessystem, og hvordan syriske uddannelser vurderes i forhold til det danske uddannelsessystem.
Tiltrækning og motivation af etniske minoritetsfædre Af baba - Fædre for Forandring — Sidst opdateret 10/12 2014 11:44
Brainstorm om erfaringsbaseret viden om rekruttering af etniske minoritetsfædre fra temadag om fædreindsatser i Danmark afholdt d. 29. oktober 2014
Forankring af fædreindsatser Af baba - Fædre for Forandring — Sidst opdateret 10/12 2014 11:43
Fælles brainstorm på erfaringer med forankring af fædrindsatser lokalt
Faktaark om æresrelaterede konflikter, social kontrol, genopdragelsesrejser og tvangsægteskaber Af Trine Cecilie Hansen Stage — Sidst opdateret 16/11 2016 08:39
Hvad er æresrelaterede konflikter? er et af flere faktaark udarbejdet som et led i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds Nationale strategi mod æresrelaterede konflikter.
Idékatalog: Et spørgsmål om ære Af Trine Cecilie Hansen Stage — Sidst opdateret 10/10 2014 10:35
I idékataloget Et spørgsmål om ære, kommer unge, der har været udsat for æresrelaterede konflikter med deres bud på, hvad der skal til for at fremme selvbestemmelse blandt etniske minoritetsunge.
Håndbog til sagsbehandlere på børne- og ungdomsområdet Af Trine Cecilie Hansen Stage — Sidst opdateret 15/09 2014 11:31
Håndbogen henvender sig sagsbehandlere som møder børn og unge under 18 år udsat for æresrelaterede konflikter.
Håndbog til sagsbehandlere på voksenområdet Af Trine Cecilie Hansen Stage — Sidst opdateret 15/09 2014 11:30
Håndbogen henvender sig sagsbehandlere som møder unge over 18 år eller voksne udsat for æresrelaterede konflikter.
Manual: MindSpring for unge Af Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp — Sidst opdateret 21/03 2017 10:14
"MindSpring for unge" er en manual til forebyggende og identitetsstyrkende gruppeforløb for og med unge flygtninge efter MindSpring-metoden.
Opfølgning på kursusdage om repatriering Af Dansk Flygtningehjælp — Sidst opdateret 24/06 2014 15:22
Fra tre kurser afholdt i april og maj 2014 om den nye repatrieringslov findes denne oversigt over emner, som blev taget særskilt op af sagsbehandlerne selv.