Skole & uddannelse

På denne side finder du integrationsviden om temaet Skole & uddannelse.
Skolen i Byen

Anbefalinger fra eksperttænketanken for integration til Københavns Kommunes beskæftigelses- og integrationsudvalg

Læs mere om denne Viden

Børn af Krig og Fred - Flygtningebørn i folkeskolen

Med metodehæftet ”Børn af Krig og Fred” kan lærere og andre fagpersoner tilknyttet folkeskolen få konkrete redskaber til at arbejde med flygtningeproblematikker. Formålet er at skabe større forståelse for flygtninges vilkår og styrke samarbejdet med flygtningefamilierne.

Læs mere om dette Værktøj