At kunne give nogen en chance–jobguide på et sprogcenter

januar 2008
Denne publikation har som formål at bidrage til videndeling og erfaringsudveksling mellem jobguides på forskellige sprogcentre og mellem den enkelte jobguide og samarbejdspartnere. Formålet er at inspirere til videreudvikling af den beskæftigelsesrettede indsats i tilknytning til danskuddannelserne.

”At kunne give nogen en chance–jobguide på et sprogcenter” er en erfaringsopsamling med beskrivelse af de arbejdsopgaver og kompetencer for jobguides, som har vist sig vigtige for jobguides på sprogcentre, herunder opgaverne med at etablere praktik, jobformidling, samarbejde med det lokale arbejdsmarked og jobguidens rolle og faglighed.

Publikationen henvender sig til:

  • jobguides og vejledere på sprogcentre
  • jobkonsulenter på jobcentre

”At kunne give nogen en chance" var finansieret af puljemidler fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrereog Integration. Den er resultatet af en erfaringsopsamling, som har fundet sted over et par år: Først via det netværk for jobguides og andre medarbejdere med jobguide-lignende funktioner, som blev etableret og faciliteret af Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet, UC2. Siden er erfaringsopsamlingen suppleret med fokusgruppeinterviews med videre.