Bag facaden – hvad er det, de siger?

juni 2011
Bag facaden er et video- og sprogbaseret undervisningsredskab, udviklet med det formål at skabe større forståelse og kendskab til danskere og dansk dagligdag hos etniske minoriteter.

Materialet er baseret på 10 små film, der behandler centrale emner fra danskernes hverdag set fra nydanskeres synsvinkel, men fortolket af danskere – herunder børneopdragelse, demokrati, skole-hjem-samarbejde, daglige rutiner, kønsroller med videre.

Materialet kan benyttes af sprogcentre og andre undervisningsinstitutioner i forbindelse med undervisningen i dansk som andetsprog. Materialet kan endvidere benyttes af landets SSP-medarbejdere, skolekonsulenter, familiekonsulenter og andre, der har kontakt til de etniske familier.

Temaer for filmene er:

  • På tøj-indkøb
  • På lægebesøg
  • Teenagere på musikfestival
  • Teenagere og fester (inkl. opgaver)
  • Virksomhedskommunikation

Det har været væsentligt i optagelsen af filmene, at situationerne er autentiske og sproget ubearbejdet. For at afhjælpe dette kan man støtte sig til underteksterne på dansk eller de fire fremmedsprog: engelsk, tysk, arabisk og somalisk.

Via sitet er det muligt at bearbejde filmklippene til undervisning. Der kan sættes bookmarks ind i videoklippene, så forskellige koder (kropssprog, sproglige pauser, underforståede kulturelle koder etc.) kan identificeres nøjagtigt. Det er også muligt at uploade og bearbejde egne film.

”Bag facaden” er udviklet med støtte fra det tidligere ministerium for flygtninge og indvandre.