Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog (BEK nr 690)

juni 2014
Bekendtgørelse nr 690 af 20. juni 2014 er den senest lovbekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog

Tosprogede elever i børnehaveklassen og i 1. - 10. klasse kan, hvis det skønnes nødvendigt, modtage undervisning i faget dansk som andetsprog. Dansk som andetsprog rummer både en sproglig og en kulturel dimension.Ved tosprogede elever forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk.

Læs mere i Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog