Dansk på Jobbet - 5 praksiseksempler

december 2008
Udgivelsen sætter fokus på, hvordan virksomheder kan medvirke til, at deres nydanske medarbejdere bliver bedre til dansk.

5 praksiseksempler viser en bred palet af muligheder for dansksproglig opkvalificering, som kan tilpasses fleksibelt ud fra virksomhedens krav, det konkrete job og den enkelte medarbejders forudsætninger.

Udgivelsen beskriver en bred palet af konkrete eksempler på muligheder for dansksproglig opkvalificering af nydanske medarbejdere.

Eksempler og gode råd er hentet fra virksomheder, der allerede har gjort en række erfaringer med sproglig opkvalificering af deres nydanske medarbejdere. Man kan blandt andet læse om, hvordan offentlige og private virksomheder har fået udbytte af at flytte undervisningen ud på arbejdspladsen og skabe direkte sammenhæng mellem arbejdet og indholdet i undervisningen. Man kan også få indblik i, hvordan sproglig opkvalificering har resulteret i mere motiverede medarbejdere med selvtilliden i orden, og hvordan sprogmentorer kan bidrage til at tage problemer i opløbet på arbejdspladsen.

Eksemplerne viser, at det mange gange hverken behøver at være dyrt eller besværligt at etablere lige præcis den sproglige opkvalificering, som den enkelte medarbejder eller virksomhed har behov for. Formålet med udgivelsen er således, at flere offentlig og private virksomheder opnår viden om, hvordan udfordringer vedrørende etablering af dansk på jobbet kan tackles i praksis. Udgivelsen henvender sig således både til virksomheder, jobcentre og andre aktører med interesse for dansksproglig opkvalificering af nydanske medarbejdere.