Evaluering af it-baserede undervisningsmaterialer

december 2009
Rapporten ”Evaluering af materialerne fra puljen 'Udvikling af it-baserede undervisningsmaterialer til danskuddannelserne for voksne udlændinge’ vurderer tolv nye it- projekter i danskuddannelserne til voksne udlændinge.

Rambøll Management har evalueret 12 nye it-baserede undervisningsmaterialer, som er blevet udviklet med tilskud fra Integrationsministeriets pulje” Udvikling af it-baserede undervisningsmaterialer til danskuddannelserne for voksne udlændinge”. Rapporten vurderer de enkelte projekter i forhold til puljens overordnede formål om at øge kvaliteten, herunder øge fleksibiliteten, arbejdsmarkedsrelevans og effektivitet i danskuddannelserne til voksne udlændinge.    

Rapportens resultater og anbefalinger er relevante for underviserne danskuddannelserne og for udviklere af nye it- baserede materialer, herunder materialer til online- dansk og e-læring i dansk som andetsprog.

Rapporten kan også anvendes i efteruddannelse for undervisere ved danskuddannelserne.  

De tolv materialer omfatter:

 • Det interaktive udtaleprogram (Dansk ABC)
 • Animere enkelte, dialoger og udtaleværksted
 • Det mobile sproglaboratorium (Dansk.nu)
 • Sprogquizzen
 • Dialogbaseret dansk – udtaletræning
 • Netdansk
 • Den elektroniske avis ”4 sider”
 • Den digitale udtaletræner
 • Opgaver til læseværkstedet
 • Ultimate Danish
 • Lexin Billedtema