Har hjemmekultur, forældres engagement og holdninger indflydelse på indvandrerelevers boglige færdigheder?

Analysen konkluderer, at indvandrerbørn, der tit diskuterer kulturelle og politiske emner med deres forældre, er bedre til at læse.

Undersøgelsen ser på, hvilken rolle en række indikatorer for hjemmekultur samt forældrenes engagement og holdninger til barnets uddannelse og integration spiller for indvandrerelevers boglige færdigheder.

Resultaterne viser, at der er markante forskelle på læsefærdighederne mellem børn, der ofte taler med deres forældre om kultur og politik, og børn, der næsten aldrig taler med deres forældre om den slags emner.

Desuden er det at have prøvet at have et fritidsjob relateret til højere læsescorer, hvorimod elever, som har hyppige fravær fra skolen, eller som går i en skole med en høj indvandrerkoncentration, klarer sig dårligere i PISA-testene.