Idékatalog "God praksis i den beskæftigelsesrettede danskundervisning"

Idékataloget er en udmøntning af den del af topartsaftalen ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge” (marts 2016) mellem regeringen og kommunerne, som vedrører en erfaringsopsamling og formidling af god praksis i den beskæftigelsesrettede danskundervisning. Sammen med ændringerne i integrationsloven, der trådte i kraft den 1. juli 2016, er målet, at udlændinge hurtigst muligt skal i beskæftigelse og blive selvforsørgende.

Med en beskæftigelsesrettet danskundervisning forstås danskuddannelse, der indgår i et tæt samspil med den beskæftigelsesrettede indsats. Med danskuddannelse forstås undervisnings i dansk som andetsprog efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Målgruppen for idékataloget er derfor primært kommunalbestyrelser og jobcentre, som er ansvarlige for den beskæftigelsesrettede indsats og danskuddannelse. Sekundære målgrupper er sprogcentre og virksomheder. De gode eksempler, der indgår i idékataloget, omfatter alene den danskundervisning, der udbydes i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Formålet med idékataloget er at beskrive anvendelige modeller og udfordringer ud fra den nuværende praksis, som kan indgå i kommunalbestyrelsens overvejelser, planlægning og implementering af danskuddannelse i kombination med virksomhedspraktik eller andre initiativer, der styrker flygtninges og familiesammenførtes tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der er i alt 98 kommuner med forskellig geografi, infrastruktur, erhvervsstruktur, m.v., og der er ca. 66 sprogcentre, der enten er kommunale, private eller selvejende. Gennem mange år er der udviklet lokalt tilpassede løsninger med at kombinere danskundervisning og beskæftigelsesrettede tilbud.

Med det nye integrationsprogram pr. 1. juli 2016 skal både danskuddannelsestilbuddet og de beskæftigelsesrettede tilbud i endnu højere grad medvirke til, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt kommer i arbejde og bliver selvforsørgende.

Idékataloget samt pixie-versionen er at finde i bunden af denne side.