Indsatser for tosprogede elever og deres forståelse for dansk i 2. klasse

Notat, som undersøger sammenhængen mellem kommuners og skolers indsatser for tosprogede elever på den ene side og deres forståelse for dansk i 2. klasse på den anden side.

Det er ofte påvist, at folkeskolens tosprogede elever møder større udfordringer end deres etnisk danske skolekammerater. Derfor har mange kommuner og folkeskoler iværksat en række indsatser, som bredt sagt alle sigter imod at forbedre de tosprogede elevers skolesituation. For at få mere viden om, hvorvidt disse indsatser har den tilsigtede virkning, har Skolerådets Formandskab igangsat et større forskningsprojekt med det overordnede formål at øge de faglige skolepræstationer hos de tosprogede elever.

På denne baggrund har SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i samarbejde med EVA – Danmarks Evalueringsinstitut gennemført en kortlægning og analyse af forskellige indsatser for tosprogede elever. Dette forskningssamarbejde resulterede i rapporten Indsatser for tosprogede elever – kortlægning og analyse (Andersen m.fl., 2012). Rapporten ser nærmere på betydningen af kommuners og skolers indsatser for tosprogede elever på den ene side og deres trivsel i skolen, deres karakterer ved folkeskolens afgangsprøve og deres incitament til at påbegynde en ungdomsuddannelse på den anden side.

Dette notat skal ses i forlængelse af rapporten af Andersen m.fl. (2012), idet formålet er at undersøge sammenhængen mellem kommuners og skolers indsatser for tosprogede elever på den ene side og deres forståelse for dansk i 2. klasse på den anden side.