Kick på Sproget

Udgivet af: Børn og Unge Aarhus Kommune januar 2017
Kick på Sproget - et redskab til at følge og vurdere den dansksproglige udvikling hos elever med dansk som andetsprog

Kick på Sproget er et redskab til at følge den dansksproglige udvikling hos elever med dansk som andetsprog, der er henvist efter Folkeskolelovens § 5 stk. 8 (Lov 594) og som har krav på en løbende observation af deres udvikling på andetsproget. Formålet med materialet er at afdække, hvornår eleven har et "uvæsentligt behov for undervisning i dansk som andetsprog" og dermed er omfattet af reglerne om det frie skolevalg.

Observationsmaterialet er udvikling primært med fokus på elevens sprogbrug og foregår ved at læreren i et samarbejde skolens fagkyndige (tosprogskoordinator) indsamler og analyserer eksempler på elevens sprogbrug. Herved opnås indblik i elevens dansksproglige udvikling og en mulighed for efterfølgende at sætte fokus på sproglige elementer, som eleven ikke behersker endnu.

Kontakt

Børn og Unge Aarhus Kommune
Tine Nørregaard Jacobsen
Grøndalsvej 2, 8260 Viby J.
Tlf.: 29208898