"Sig det på dansk"

Udgivet af: Eva Strandberg - Skolestuen.dk februar 2015
En online materialesamling til brug i Dansk- og Dansk som andetsprogs-undervisning.

"Sig det på dansk" er en materialesamling i form af et virtuelt, online ringbind fyldt med gratis undervisningsmaterialer (nogle webbaserede, andre til download/udskrivning).

Målet med materialesamlingen er at samle flest mulige frittilgængelige undervisningsmaterialer og webresourcer med relevans for fagene Dansk og Dansk som andetsprog på "samme matrikel", så den enkelte underviser spares for at bruge en masse tidskrævende research. Et vigtigt mål har også været at gøre det nemt for elever/forældre at finde og arbejde med materialerne udenfor skoletiden. 

Samlingen er inddelt i emnekategorier, som kan inspirere og gøre det nemt for underviseren at plukke lidt her og der og sammensætte egne undervisningsforløb.

En stor del af materialerne er lavet af lærer Eva Strandberg, som arbejder indenfor voksenspecialundervisning og derudover står bag bloggen www.skolestuen.dk, hvor hun blogger for undervisere om inddragelse af gratis webressourcer i undervisning.

Samlingen indeholder desuden links til andres undervisningsmaterialer fundet rundt omkring på nettet samt links til en bred vifte af undervisningsportaler og gratis webressourcer.

"Sig det på dansk" er, som udgangspunkt, lavet til brug i voksenspecialundervisning, og særligt med tosprogede elever for øje. Materialerne kan dog i vid udstrækning sagtens anvendes i indskolingen og på mellemtrinnet i grundskolen, samt i specialundervisning for børn.

På sigt håber Eva at andre undervisere vil få lyst til at bidrage med egne undervisningsmaterialer til samlingen, så den kan vokse sig stor og nyttig for rigtig mange undervisere og deres elever."

Kontakt

Eva Strandberg - Skolestuen.dk
Eva Strandberg