Skoleudvikling med fokus på sprog i al undervisning. Implementering og elevresultater af udviklingsprogram til styrkelse af tosprogede elevers faglighed i de 2 første år

Undervisningsministeriet iværksatte i sommeren 2012 et Udviklingsprogram på 14 skoler til styrkelse af tosprogede elevers faglighed. Denne undersøgelse giver et overordnet billede af implementeringsprocessen i skolerne og en indikation af, om indsatserne i Udviklingsprogrammet viser en virkning mht. elevernes faglige resultater og trivsel allerede i implementeringsfasen.

Undervisningsministeriet iværksatte i sommeren 2012 et Udviklingsprogram på 14 skoler til styrkelse af tosprogede elevers faglighed. Denne undersøgelse giver et overordnet billede af implementeringsprocessen i skolerne og en indikation af, om indsatserne i Udviklingsprogrammet viser en virkning mht. elevernes faglige resultater og trivsel allerede i implementeringsfasen.

Kortlægningen af implementeringen af Udviklingsprogrammet viser, at det kræver tålmodighed, før omstillingsprocessen med hensyn til udvidede kompetencer og en ændret praksis i tosprogspædagogikken kan forventes at slå fuldt igennem.

Med hensyn til elevernes faglige resultater viser analyserne, at der både op til implementeringens start i sommer 2012 og derefter har været fremgang i de tosprogede elevers faglige resultater på de 14 deltagende skoler. Analyserne giver dog ikke baggrund for at konkludere, at fremgangen kan tilbageføres til indsatserne i Udviklingsprogrammet.

Undersøgelsen er en første og foreløbige evaluering af Udviklingsprogrammet. I sommeren 2016 vil den anden og sidste afrapportering af følgeforskningens analyser følge op med en evaluering med status tre år efter implementeringsstart. Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Undervisningsministeriet.