Sprogets betydning for indvandreres sociale integration på arbejdspladsen

Sprogkundskaber har stor betydning for indvandreres integration på arbejdspladsen og for deres udvikling af sociale relationer til danske kolleger.

Dette SFI-Tema samler i kort form den nyeste viden om sprogets betydning for indvandreres sociale integration på arbejdspladsen og  og diskuterer forskningsbaserede handlemuligheder for politik og praksis.

Arbejde betragtes ofte som en vigtig vej til social integration af ikke-vestlige indvandrere, flygtninge og efterkommere. Mange indvandrere, som har fået et job, oplever dog, at sproglige barrierer kan gøre det vanskeligt at skabe sociale relationer til deres danske kolleger. Sproglige barrierer mellem medarbejdergrupper kan være en hindring for et velfungerende samarbejde og føre til gensidig mistillid. Velfungerende kommunikation og social integration på etnisk mangfoldige arbejdspladser kræver en indsats både fra medarbejdernes og ledelsens side.