Ungenetværk Viborg Kommune

Udgivet af: Viborg kommune, Klubtilbuddet "Sted1" januar 2011
Etableringen af et netværk blandt skolefaglige aktører styrker koordineringen af den kommunale indsats for tosprogede børn og unge i Viborg Kommune

Ungenetværket Konækt blev etableret i foråret 2011 og har til formål at koordinere viden og indsatser i kommunen mellem de integrations- og skolefaglige aktører for at sikre en mere helhedsorienteret indsats for tosprogede børn og unge under 18 år. I Konækt kan de skolefaglige aktører tage problemstillinger op, som vurderes relevant for de deltagende parter. Samarbejdsformen bidrager til at skabe klarhed og koordinering af de mange indsatser på tosprogsområdet og udgør et vidensforum, hvor aktørerne kan sparre og udveksle erfaringer på området.

Ungenetværket består af skolefaglige aktører som lærere og skoleledere, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), sundhedsplejersker og skolepsykologer, klubtilbud, ungdomsskolen, sprogcentret samt repræsentanter fra Viborg Kommune, herunder Familieafdelingen og Integrationsteamet.

Resultat og effekt

Ungenetværket Konækt blev indledt i foråret 2011, og det er derfor endnu for tidligt at vurdere effekten af netværket. Netværket har dog på nuværende tidspunkt indledt et samarbejde omkring uledsagede mindreårige mellem folkeskolens modtageklasser, sprogcentret og ungdomsskolen i Viborg, da man identificerede et behov for et alternativt undervisningstilbud til målgruppen. De uledsagede mindreårige i Viborg Kommune modtager nu undervisning i ungdomsskoleregi frem for i modtageklasser.

Brug værktøjet

Et ungenetværk kan initieres af forskellige parter. Det kan være klubber, skoler, UU, Børne- og Ungeforvaltningen osv. der får idéen på baggrund af et behov for koordinering og tager tråden op.

I Viborg blev ungenetværket Konækt initieret af repræsentanter fra et klubtilbud i kommunen, der kontaktede Viborg Kommune og tog initiativ til at indkalde relevante skole- og integrationsfaglige aktører til et indledende møde. Det er planlagt, at netværket mødes regelmæssigt for at drøfte løbende initiativer og indsatser på tosprogsområdet.

Kontakt

Viborg kommune, Klubtilbuddet "Sted1"
Chandra Larsen, Socialpædagog
Tlf.: 21268225