Dansk som andetsprog

 

Sprogets betydning for indvandreres sociale integration på arbejdspladsen

 
Sprogkundskaber har stor betydning for indvandreres integration på arbejdspladsen og for deres udvikling af sociale relationer til danske kolleger.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Benchmarking og effektivitet af danskuddannelse for udlændinge

 
Der er stor forskel på, hvor meget danskundervisningen til udlændinge koster for kommunerne, og der er også forskel på, hvor gode resultater sprogcentrene har med deres undervisning. KORAs analyse viser, at kommunerne ville kunne have sparet cirka 20 procent af udgifterne, hvis de mindst effektive sprogcentre havde været lige så effektive som de mest effektive i perioden.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Skoleudvikling med fokus på sprog i al undervisning. Implementering og elevresultater af udviklingsprogram til styrkelse af tosprogede elevers faglighed i de 2 første år

 
Undervisningsministeriet iværksatte i sommeren 2012 et Udviklingsprogram på 14 skoler til styrkelse af tosprogede elevers faglighed. Denne undersøgelse giver et overordnet billede af implementeringsprocessen i skolerne og en indikation af, om indsatserne i Udviklingsprogrammet viser en virkning mht. elevernes faglige resultater og trivsel allerede i implementeringsfasen.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Indsatser for tosprogede elever og deres forståelse for dansk i 2. klasse

 
Notat, som undersøger sammenhængen mellem kommuners og skolers indsatser for tosprogede elever på den ene side og deres forståelse for dansk i 2. klasse på den anden side.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Har hjemmekultur, forældres engagement og holdninger indflydelse på indvandrerelevers boglige færdigheder?

 
Analysen konkluderer, at indvandrerbørn, der tit diskuterer kulturelle og politiske emner med deres forældre, er bedre til at læse.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Fælles Mål 2009 - Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

 
Børn der har dansk som sit andetsprog har ret til at modtage forskellige ekstra tilbud i skolen.
Undervisningsministeriet

Danskuddannelse for voksne udlændinge 2004 til 2006

 
Rapporten viser, at effektiviteten i danskundervisningen er steget markant under danskuddannelsesloven.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Undervisning af traumatiserede flygtninge og indvandrere – Dansk som andetsprog med et rehabiliterende perspektiv

 
Hvordan kan danskundervisningen tilrettelægges for traumatiserede kursister, der kan have problemer med koncentration, hukommelse, gruppedeltagelse, fysiske smerter og psykiske sår på sjælen? Læs her hvordan undervisningen kan få et rehabiliterende perspektiv, der understøtter læring og rehabilitering.