Dansk som andetsprog

Filtrer
 

God til dialog

 
God til dialog er en guide til, hvordan man kan forberede sig på et rollemodelbesøg og skabe en god og konstruktiv dialog med de deltagende.
Brug for alle unge, Ministeriet for flygtninge indvandrere og integration

Kick på Sproget

 
Kick på Sproget - et redskab til at følge og vurdere den dansksproglige udvikling hos elever med dansk som andetsprog
Børn og Unge Aarhus Kommune

Samfund og sprog som rehabilitering – erfaringer fra et udviklingsprojekt for etniske minoriteter med traumer eller sindslidelse

 
Erfaringshæftet er udarbejdet på baggrund af et tre årigt udviklingsprojekt af samme navn. Formålet var at tiltrække etniske minoriteter med traumer eller sindslidelse til tilbud, der blev oplevet som relevant og snarere havde karakter af sprogundervisning end socialpsykiatri.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Evaluering af it-baserede undervisningsmaterialer

 
Rapporten ”Evaluering af materialerne fra puljen 'Udvikling af it-baserede undervisningsmaterialer til danskuddannelserne for voksne udlændinge’ vurderer tolv nye it- projekter i danskuddannelserne til voksne udlændinge.

Dansk på Jobbet - 5 praksiseksempler

 
Udgivelsen sætter fokus på, hvordan virksomheder kan medvirke til, at deres nydanske medarbejdere bliver bedre til dansk.

Det er aldrig for sent - om undervisning af unge sent ankomne i ungdomsskolen

 
Ungdomsskolerne tilbyder undervisning for unge flygtninge og indvandrere mellem 14 og 18 år, men tilbuddet kan også gives til unge mellem 18 og 25 år. Artiklerne beskriver konkrete erfaringer fra ungdomsskoler i syv kommuner.
Det tidligere Uddannelsesstyrelsen

"Sig det på dansk"

 
En online materialesamling til brug i Dansk- og Dansk som andetsprogs-undervisning.
Eva Strandberg - Skolestuen.dk

Drenge ud af gråzonen

 
Inspiration til at styrke udviklingsarbejdet og indsatser for frafaldstruede unge.
Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning

Benchmarking og effektivitet af danskuddannelse for udlændinge

 
Der er stor forskel på, hvor meget danskundervisningen til udlændinge koster for kommunerne, og der er også forskel på, hvor gode resultater sprogcentrene har med deres undervisning. KORAs analyse viser, at kommunerne ville kunne have sparet cirka 20 procent af udgifterne, hvis de mindst effektive sprogcentre havde været lige så effektive som de mest effektive i perioden.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Danskuddannelse for voksne udlændinge 2004 til 2006

 
Rapporten viser, at effektiviteten i danskundervisningen er steget markant under danskuddannelsesloven.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Har hjemmekultur, forældres engagement og holdninger indflydelse på indvandrerelevers boglige færdigheder?

 
Analysen konkluderer, at indvandrerbørn, der tit diskuterer kulturelle og politiske emner med deres forældre, er bedre til at læse.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog (BEK nr 690)

 
Bekendtgørelse nr 690 af 20. juni 2014 er den senest lovbekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog

Skoleudvikling med fokus på sprog i al undervisning. Implementering og elevresultater af udviklingsprogram til styrkelse af tosprogede elevers faglighed i de 2 første år

 
Undervisningsministeriet iværksatte i sommeren 2012 et Udviklingsprogram på 14 skoler til styrkelse af tosprogede elevers faglighed. Denne undersøgelse giver et overordnet billede af implementeringsprocessen i skolerne og en indikation af, om indsatserne i Udviklingsprogrammet viser en virkning mht. elevernes faglige resultater og trivsel allerede i implementeringsfasen.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Indsatser for tosprogede elever og deres forståelse for dansk i 2. klasse

 
Notat, som undersøger sammenhængen mellem kommuners og skolers indsatser for tosprogede elever på den ene side og deres forståelse for dansk i 2. klasse på den anden side.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Sprogets betydning for indvandreres sociale integration på arbejdspladsen

 
Sprogkundskaber har stor betydning for indvandreres integration på arbejdspladsen og for deres udvikling af sociale relationer til danske kolleger.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Idékatalog "God praksis i den beskæftigelsesrettede danskundervisning"

 
Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Undervisning af traumatiserede flygtninge og indvandrere – Dansk som andetsprog med et rehabiliterende perspektiv

 
Hvordan kan danskundervisningen tilrettelægges for traumatiserede kursister, der kan have problemer med koncentration, hukommelse, gruppedeltagelse, fysiske smerter og psykiske sår på sjælen? Læs her hvordan undervisningen kan få et rehabiliterende perspektiv, der understøtter læring og rehabilitering.

At kunne give nogen en chance–jobguide på et sprogcenter

 
Denne publikation har som formål at bidrage til videndeling og erfaringsudveksling mellem jobguides på forskellige sprogcentre og mellem den enkelte jobguide og samarbejdspartnere. Formålet er at inspirere til videreudvikling af den beskæftigelsesrettede indsats i tilknytning til danskuddannelserne.

Fælles Mål 2009 - Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

 
Børn der har dansk som sit andetsprog har ret til at modtage forskellige ekstra tilbud i skolen.
Undervisningsministeriet

Basis.Dansk

 
Basis.Dansk er et online sproglæringsværktøj rettet mod begynderundervisning i dansk for ikke-skolevante kursister.