Dansk som andetsprog

Filtrer
 

"Sig det på dansk"

 
En online materialesamling til brug i Dansk- og Dansk som andetsprogs-undervisning.
Eva Strandberg - Skolestuen.dk

At kunne give nogen en chance–jobguide på et sprogcenter

 
Denne publikation har som formål at bidrage til videndeling og erfaringsudveksling mellem jobguides på forskellige sprogcentre og mellem den enkelte jobguide og samarbejdspartnere. Formålet er at inspirere til videreudvikling af den beskæftigelsesrettede indsats i tilknytning til danskuddannelserne.

Bag facaden – hvad er det, de siger?

 
Bag facaden er et video- og sprogbaseret undervisningsredskab, udviklet med det formål at skabe større forståelse og kendskab til danskere og dansk dagligdag hos etniske minoriteter.

Basis.Dansk

 
Basis.Dansk er et online sproglæringsværktøj rettet mod begynderundervisning i dansk for ikke-skolevante kursister.

Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog (BEK nr 690)

 
Bekendtgørelse nr 690 af 20. juni 2014 er den senest lovbekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog

Benchmarking og effektivitet af danskuddannelse for udlændinge

 
Der er stor forskel på, hvor meget danskundervisningen til udlændinge koster for kommunerne, og der er også forskel på, hvor gode resultater sprogcentrene har med deres undervisning. KORAs analyse viser, at kommunerne ville kunne have sparet cirka 20 procent af udgifterne, hvis de mindst effektive sprogcentre havde været lige så effektive som de mest effektive i perioden.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Dansk på Jobbet - 5 praksiseksempler

 
Udgivelsen sætter fokus på, hvordan virksomheder kan medvirke til, at deres nydanske medarbejdere bliver bedre til dansk.

Dansk.nu

 
Dansk.nu er et e-læringsunivers udviklet specielt til e-læring i dansk som andetsprog. Det indeholder bl.a. en materialebank, et udtaleværksted og et læringsrum, som kan anvendes til at udvikle og gennemføre e-læringsforløb.

Danskuddannelse for voksne udlændinge 2004 til 2006

 
Rapporten viser, at effektiviteten i danskundervisningen er steget markant under danskuddannelsesloven.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Det er aldrig for sent - om undervisning af unge sent ankomne i ungdomsskolen

 
Ungdomsskolerne tilbyder undervisning for unge flygtninge og indvandrere mellem 14 og 18 år, men tilbuddet kan også gives til unge mellem 18 og 25 år. Artiklerne beskriver konkrete erfaringer fra ungdomsskoler i syv kommuner.
Det tidligere Uddannelsesstyrelsen

Drenge ud af gråzonen

 
Inspiration til at styrke udviklingsarbejdet og indsatser for frafaldstruede unge.
Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning

Evaluering af it-baserede undervisningsmaterialer

 
Rapporten ”Evaluering af materialerne fra puljen 'Udvikling af it-baserede undervisningsmaterialer til danskuddannelserne for voksne udlændinge’ vurderer tolv nye it- projekter i danskuddannelserne til voksne udlændinge.

Fælles Mål 2009 - Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

 
Børn der har dansk som sit andetsprog har ret til at modtage forskellige ekstra tilbud i skolen.
Undervisningsministeriet

God til dialog

 
God til dialog er en guide til, hvordan man kan forberede sig på et rollemodelbesøg og skabe en god og konstruktiv dialog med de deltagende.
Brug for alle unge, Ministeriet for flygtninge indvandrere og integration

Har hjemmekultur, forældres engagement og holdninger indflydelse på indvandrerelevers boglige færdigheder?

 
Analysen konkluderer, at indvandrerbørn, der tit diskuterer kulturelle og politiske emner med deres forældre, er bedre til at læse.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Idékatalog "God praksis i den beskæftigelsesrettede danskundervisning"

 
Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Indsatser for tosprogede elever og deres forståelse for dansk i 2. klasse

 
Notat, som undersøger sammenhængen mellem kommuners og skolers indsatser for tosprogede elever på den ene side og deres forståelse for dansk i 2. klasse på den anden side.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Kick på Sproget

 
Kick på Sproget - et redskab til at følge og vurdere den dansksproglige udvikling hos elever med dansk som andetsprog
Børn og Unge Aarhus Kommune

Lyt og Stav - www.lytogstav.dk

 
Hjemmeside med over 1000 opgaver, der træner sammenhæng mellem ordlyd og stavemåde. Opgaverne er selvrettende og meget anvendelige til alle, der skal lære dansk. Opgaverne kan laves på PC, Mac, iPad, andre tablets.
novado

Samfund og sprog som rehabilitering – erfaringer fra et udviklingsprojekt for etniske minoriteter med traumer eller sindslidelse

 
Erfaringshæftet er udarbejdet på baggrund af et tre årigt udviklingsprojekt af samme navn. Formålet var at tiltrække etniske minoriteter med traumer eller sindslidelse til tilbud, der blev oplevet som relevant og snarere havde karakter af sprogundervisning end socialpsykiatri.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp