Skole & uddannelse

På denne side finder du integrationsviden om temaet Skole & uddannelse.
 

Gode råd

 
Inspiration og gode råd til arbejdet med tosprogede elever i erhvervsuddannelserne.
Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning

Drenge ud af gråzonen

 
Inspiration til at styrke udviklingsarbejdet og indsatser for frafaldstruede unge.
Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning

Fra viden til handling

 
Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse.
LG Insight

God skolestart på erhvervsuddannelserne

 
Modeller for god skolestart
Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning

Lektier - Leg - Læring - best practice omkring lektiecaféer

 
En undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet viser, at børn med etnisk minoritetsbaggrund betydeligt sjældnere end danske børn og unge får støtte hjemmefra til lektier.

Indvandrerpiger dropper sabbatår

 
Indvandrerpigerne stormer frem i uddannelsessystemet. Selvom de ofte kommer fra uddannelsesfremmede hjem, har både de og deres forældre en meget stærk motivation til uddannelse.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Evaluering af it-baserede undervisningsmaterialer

 
Rapporten ”Evaluering af materialerne fra puljen 'Udvikling af it-baserede undervisningsmaterialer til danskuddannelserne for voksne udlændinge’ vurderer tolv nye it- projekter i danskuddannelserne til voksne udlændinge.

Samfund og sprog som rehabilitering – erfaringer fra et udviklingsprojekt for etniske minoriteter med traumer eller sindslidelse

 
Erfaringshæftet er udarbejdet på baggrund af et tre årigt udviklingsprojekt af samme navn. Formålet var at tiltrække etniske minoriteter med traumer eller sindslidelse til tilbud, der blev oplevet som relevant og snarere havde karakter af sprogundervisning end socialpsykiatri.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Dansk på Jobbet - 5 praksiseksempler

 
Udgivelsen sætter fokus på, hvordan virksomheder kan medvirke til, at deres nydanske medarbejdere bliver bedre til dansk.

Lektier - leg og læring

 
Gode erfaringer med at etablere lektiecafeer.
Kommunernes Skolebiblioteksforening

At kunne give nogen en chance–jobguide på et sprogcenter

 
Denne publikation har som formål at bidrage til videndeling og erfaringsudveksling mellem jobguides på forskellige sprogcentre og mellem den enkelte jobguide og samarbejdspartnere. Formålet er at inspirere til videreudvikling af den beskæftigelsesrettede indsats i tilknytning til danskuddannelserne.

Evaluering af sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn

 
Rapporten er resultatet af en evaluering af sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn
EVA

Det er aldrig for sent - om undervisning af unge sent ankomne i ungdomsskolen

 
Ungdomsskolerne tilbyder undervisning for unge flygtninge og indvandrere mellem 14 og 18 år, men tilbuddet kan også gives til unge mellem 18 og 25 år. Artiklerne beskriver konkrete erfaringer fra ungdomsskoler i syv kommuner.
Det tidligere Uddannelsesstyrelsen