Evaluering af sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn

Udgivet af: EVA januar 2008
Rapporten er resultatet af en evaluering af sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn

Rapporten forsøger at:

  • afdække hvordan praksis har udviklet sig siden 2002
  • afdække hvordan de involverede i dag vurderer den indsats, der gøres
  • afdække en vurdering af hvilke faktorer, der henholdsvis hæmmer og fremmer indsatsen
  • videreformidle forslag til forbedringer
  • indkredse nogle parametre for, hvordan indsatsen virker
  • opstille forslag til initiativer, der vil kunne understøtte indsatsen.


Hovedresultatet af evalueringen af den obligatoriske sprogstimulering for 3 – 5 årige tosprogede småbørn er, at de pædagogiske konsulenter vurderer, at den kommunale sprogstimulering fungerer bedre i dag end for fem år siden.
Evalueringen peger dog på, at der mangler viden om effekten af forskellige pædagogiske tilgange til sprogstimulering. Der er desuden behov for styrket inddragelse af forældre til tosprogede småbørn i dagtilbud. Der er også behov for kvalificering af personalets kompetencer, og sidst er der behov for kommunale styringsredskaber til kommuner, der ikke har formuleret målsætninger og handleplaner for indsatsen, herunder klare regler om visitering.
Ministerierne bør i højere grad understøtte udviklingsprojekter og videndeling på området, og kommunerne bør i højere grad systematisere og følge op på indsatsen, så de får større indsigt i, hvordan ressourcerne anvendes med størst udbytte.

Kontakt

EVA