Flygtningebørn i daginstitutioner - en guide til modtagelsen af flygtningebørn og deres familier

Denne guide er en indføring i flygtningefamiliers baggrund, traumer, praktiske interventioner og gode råd til modtagelsen af flygtningebørn og deres forældre i daginstitutioner.

I 2015 var der i 51 kommuner én eller flere daginstitutioner, der for første gang modtog flygtningebørn. Børnene og deres forældre har vidt forskellige baggrunde og oplevelser i bagagen, nogle af børnene er traumatiserede og det stiller krav til den pædagogiske praksis. Pædagoger i daginstitutioner er i forvejen uddannet i at se, om børn trives og denne viden skal anvendes i arbejdet med flygtningebørn men bør også suppleres med viden om forhold, der er særligt gældende for denne gruppe. 

Center for Udsatte Flygtninge har udviklet denne guide som en indføring i viden om traumer samt metoder og gode råd til håndtering af flygtningebørn i daginstitutioner. I guiden gennemgås STROF-modellen der med sine fem hovedpunkter guider praksisinterventioner i daginstitutioner: Struktur, Tale og tid, Ritualer, Organiseret leg og Forældresamarbejde.