Flygtningebørn i dagplejen - Sådan kan du modtage flygtningebørn og deres familier

Denne guide er for dig, der gerne vil have viden om flygtningebørn i dagplejen: flygtningefamiliernes baggrund samt gode råd og praktiske interventioner til en god modtagelse.

Antallet af flygtningebørn, der kommer til Danmark er steget markant de seneste par år. I 2015 fik 7.448 flygtningebørn opholdstilladelse. I Danmark går hvert tredje barn i alderen +-2 år i dagpleje, så mange flere dagplejere vil fremover møde flygtningebørn og deres forældre.

Center for Udsatte Flygtninge har udviklet en praksisguide til dagplejere med værktøjer til en god modtagelse af flygtningebørn og deres familier. Guidens anbefalinger har til formål at støtte dagplejeren i arbejdet med at skabe et godt socialt miljø, der kan hjælpe flygtningebørnene på vej til et godt liv i Danmark.

I guiden er viden om flygtningefamiliernes og -børnenes baggrund, herunder deres eventuelle traumer. Den indeholder også en lang række praksiseksempler og effektive redskaber til den enkelte dagplejers arbejde. Redskaberne kan bruges til at bygge videre på de mange gode elementer i dagplejerens nuværende praksis. 

Guiden kan hentes online og kan også rekvireres gratis i trykt version - henvend dig på telefon 33 73 53 39 eller mail