HIPPHOPP

Udgivet af: Socialstyrelsen februar 2015
Et førskoleprogram der skal udvikle sprog, motorik, problemløsning og udtryksformer.

HIPPHOPP er et forældrerettet program, der skal understøtte forældre i at sikre udviklingen af deres børn frem mod skolestart. Det overordnede formål er at gøre deltagende børn skoleparate.

HIPPHOPP består af fem elementer:

  1. en professionel, lokalt forankret koordinator, som har ansvaret for støtte til og instruktion af fire til seks hjemmevejledere og som forestår netværksaktiviteterne for forældregruppen
  2. et antal hjemmevejledere (HippHopp-guider), der hver besøger ca. seks familier hver anden uge og forestår netværksaktiviteter
  3. bøger, materiale og aktiviteter til 30 uger til brug i hjemmet for forældrene sammen med barnet
  4. gruppebaserede aktiviteter, der organiseres og udføres hver anden uge af koordinatorerne i samarbejde med HippHopp-guiderne for de deltagende forældre
  5. et website, som er programmets ansigt udadtil og desuden fungerer som inspiration for supplerende aktiviteter for forældre

HIPPHOPP er et forebyggende forældrerettet program målrettet forældre med børn i 5-6-års alderen, som endnu ikke er begyndt i skole.

Programmet er frivilligt og tilbydes familier, der kan have gavn af forberedelse til de udfordringer, der opstår i forbindelse med skolestart.

HIPPHOPP skal bidrage til, at børn kan sætte ord på hverdagens forskellige situationer gennem udviklingen af et alderssvarende sprog og kendskab til begreber, der kan belyse disse situationer.

Programmet skal hjælpe forældre med at lære børn at blive bedre til at udforske og løse problemer i fællesskab med andre.

Herudover skal HIPPHOPP hjælpe med at udvikle børns fin- og grovmotorik samt give dem alderssvarende kendskab til forskellige kulturelle og børnekulturelle udtryksformer.

 

http://obsolete.socialstyrelsen.dk/hipphopp