Inspirationsfilm til arbejdet med børnegrupper

Integrationsnet - En del af dansk flygtningehjælp har udviklet ni film til pædagoger, sprogkonsulenter og andre fagfolk, der arbejder med tosprogede børn i indskolings-alderen. Filmene giver ideer og konkrete værktøjer til, hvordan man kan lede gruppeforløb, der udvikler børnenes sproglige og sociale evner.

Gennem leg, musik og dramaøvelser trænes børnenes udtryksevne, empati, lydhørhed og samarbejdsfærdigheder.

Øvelserne er udviklet som led i Projekt Skoleparathed, hvor de har været anvendt i grupper på op til seks børn under ledelse af to voksne gruppeledere. Mange af aktiviteterne vil imidlertid også kunne anvendes i større eller mindre grupper.

Resultat og effekt

Metoderne har været anvendt i omkring 300 sessioner i perioden 2011-2013, som led i Projekt Skoleparathed.  Hvert barn deltog i tyve sessioner, og 85 % af børnene udviste observerbare fremskridt, sprogligt og/eller socialt. Effekten var omtrent lige stor hos drenge og piger.  Pædagoger på børnenes stuer har blandt andet observeret følgende: Børnene tager initiativ til flere lege, som inkluderer andre. Børnene deltager mere i gruppesamtaler på stuen. De rækker oftere hånden op inden de taler, og de anvender de ’svære ord’ de har lært gennem den dialogiske læsning. Børnene agerer mere selvstændigt, og kopierer i mindre grad veninder eller venner.  Og de er bedre til at udtrykke værdsættelse overfor hinanden, og samarbejde om at nå et fælles mål.

Brug værktøjet

Filmene kan ses og anvendes enkeltvis, eller de kan bruges sammen.Det fremgår af hver films titel, hvilke temaer den kommer ind på. Inden udgangen af 2013 vil der desuden blive udgivet et metodehæfte, som vil supplere filmene. Hæftet vil give ideer til yderligere lege samt en uddybning af metodernes formål.

https://flygtning.dk/danmark/center-for-udsatte-flygtninge/materialer/projekt-skoleparathed

For flere oplysninger kontakt:

Projektleder og musikterapeut, Mathias Granum
mathias.granum@drc.dk

T: 50 54 54 67

Projektmedarbejder og dramaturg, Mariane Siem
mail@marianesiem.dk

T: 60 77 27 18

Områdeleder Marianne Badstue
marianne.badstue@drc.dk

T: 22 24 87 62