Noget for Noget – Målorienteret samarbejde med etniske minoritetsforeninger

Udgivet af: Integrations-Konsulenterne oktober 2011
Dette er et værktøj, der er udarbejdet for at styrke børnenes udbytte af grundskoleforløbene ved at etabelere lektiecafeer i fire somaliske foreninger med særligt fokus på drengene

Empowermentbaseret kapacitetsopbygning i etniske minoritetsforeninger for disse kan være med til at løse problemstillingerne som for eksempel: "Børnene klarer sig for dårligt i skolen, især drengene". Arbejdsmetode om relevant problemstilling og fælles mål. Problemløsning vigtig for alle., når alle kan se sig selv som del af løsning og se sig selv bidrage til løsning. Alle får udbytte af og kan være stolte af resultater. Struktureret arbejdsmetode med problemidentifikation, involvering vha. informationsmøder, højt dokumentationsniveau og synliggørelse af resultater. Relevante kurser og konsulentstøtte til projektarbejde.

Integrations-Konsulenterne har i samarbejde med Brug for Alle Unge udviklet værktøjet "Noget for Noget". Dette er et værktøj, der er udarbejdet for at styrke børnenes udbytte af grundskoleforløbene ved at etablere lektiecafeer i fire somaliske foreninger med særligt fokus på drengene. Forældre og ældre søskende skal involvere sig som frivillige i alle opgaver forbundet med lektiehjælp. Somalisk frivillige og ældre søskende skal være bevidste om at være rollemodel – uddannelse er vigtig. Danske frivillige med specifikke kompetencer hverves.

Resultat og effekt

Lektiecafeerne har opnået 232 brugere efter 6 måneder, heraf 109 piger (47%) og 123 drenge (53%) i aldersgruppen 7-19 år. Der laves introkursus til alle frivillige, hvor både søskende og forældre samt andre frivillige kan deltage. Desuden afholdes der gentagende informationsmøder med vidensdeling om projektmål, de dokumenterede resultater og afledte effekter. Foreningerne laver resultaterne og indhenter dokumentation, projektleder bearbejder dokumentation, beskriver resultater og styrer proces. Projektlederen kapacitetsopbygger ved at lave synlige arbejdsgange, opsøge samarbejder, udvikle relevante værktøjer, afholder kurser og informationsmøder. Viden skal gives videre til og opbygges i den etniske forening.

Brug værktøjet

Udvælg en velfunderet etnisk forening med et solidt medlemsgrundlag. Afdæk om man har fælles problemstilling at samarbejde om. Diskuter om man kan løse problemet ved at samarbejde. Vær lydhør overfor relaterede udfordringer i den etniske minoritetsforening (sædvanligvis økonomi og sikring af lokaler). Afdæk hvilke ressourcer den etniske forening kan bidrage med i fælles projekt. Vær åben overfor rollen og opgaverne som supplerende fagperson, fasthold at projektleder ikke udfører opgaver som foreningens ressourcepersoner selv magter. Værdsæt at foreningen i samarbejdet åbner til en stor brugergruppe, og muligheden for dokumentation på brugerniveau. Vær bevidst om at det bliver projektleder der skal fastholde tidsplan, milepæle, resultatmål og dokumentation.

Kontakt

Integrations-Konsulenterne
Integrations-konsulent Anna Marie Busk Larsen
Tlf.: 86964330