Sprog er en gave fra mor og far

Udgivet af: Filmkompagniet november 2014
Alle børn skal lære sprog. Nogle børn skal lære to sprog. Det er et fælles ansvar for pædagoger og forældre. Sammen kan I gøre en stor forskel. Ny film viser eksempler på hvordan. Filmen kan ses på dansk, albansk, arabisk, engelsk, somali, tyrkisk og urdu.

Ifølge dagtilbudsloven (§ 11) skal forældre modtage råd og vejledning om sprogstøttende aktiviteter, hvis en sprogvurdering viser, at deres barn har behov for støtte i dets sproglige udvikling. Det er pædagogerne i dagtilbudet der skal give vejledningen og løbende følge op på den. Forældrene er pålagt at medvirke aktivt i sprogstimulering af deres børn uden for dagtilbuddets rammer.

Denne film er produceret for at støtte og kvalificere dette arbejde. Der er brug for at hjælpe tosprogede børns sproglige udvikling med henblik på at udvikle et alderssvarende skolesprog. Der er ekstra behov hos tosprogede drenge. 

Mere information om filmen:

www.filmkompagniet.dk

www.facebook.com/Filmkompagniet

www.linkedin.com/company/filmkompagniet

Kontakt

Filmkompagniet
Marianne Rasmussen
Filmbyen 21
8000 Aarhus C