Styrk Sproget

Udgivet af: Undervisningsministeriet januar 2013
Styrk Sproget er Undervisningsministeriets landsdækkende indsats, der har til formål at løfte fagligheden for tosprogede børn og unge. Alle kommuner kan tilmelde sig og deltage med de skoler, fritidstilbud og dagtilbud, de ønsker skal være med i indsatsen.

Når en kommune tilmelder sig Styrk Sproget, får kommunen mulighed for at udarbejde en Styrk Sproget-aftale i samarbejde med Undervisningsministeriets læringskonsulenter. I aftalen opstiller den enkelte kommune lokale mål og udarbejder med udgangspunkt i disse en forandringsteori med de indsatser, der skal styrke fagligheden blandt kommunens tosprogede børn og unge. Der er udvalgt 5 indsatsområder, der er rammesættende for Styrk Sproget: sprog og faglighed, ledelse og organisering, forældresamarbejde, trivsel og alsidig udvikling samt overgange og sammenhæng.  

Undervisningsministeriets læringskonsulenter tilbyder kommunerne støtte og inspiration i forbindelse med indsatsen i form temadage, evalueringsværktøjer, telefonisk vejledning samt en række publikationer, de såkaldte ”Styrk Sproget-guider”.

”Styrk Sproget-guiderne” giver et indblik i viden, der virker, inden for de 5 indsatsområder samt en vejledning i at udarbejde en forandringsteori og gode råd til organisering. Du kan hente publikationerne samt læse mere om Styrk Sproget-indsatsen via linket nedenfor.

Kontakt

Undervisningsministeriet