Før skole indsats

 

Flygtningebørn i dagplejen - Sådan kan du modtage flygtningebørn og deres familier

 
Denne guide er for dig, der gerne vil have viden om flygtningebørn i dagplejen: flygtningefamiliernes baggrund samt gode råd og praktiske interventioner til en god modtagelse.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Vi lærer sprog

 
Vi lærer sprog er et nyt koncept der kan anvendes som et konkret værktøj til at løfte opgaven med at styrke børns sprog. I konceptet arbejdes der med nogle bærende elementer der er blevet anvendt og afprøvet i forbindelse med to store forskningsprojekter om effektive sprogindsatser i dagtilbud SPELL og Fart på sproget der er blevet gennemført ved Center for Børnesprog.
Børn & Sprog, Syddansk Universitet

Sprog er en gave fra mor og far

 
Alle børn skal lære sprog. Nogle børn skal lære to sprog. Det er et fælles ansvar for pædagoger og forældre. Sammen kan I gøre en stor forskel. Ny film viser eksempler på hvordan. Filmen kan ses på dansk, albansk, arabisk, engelsk, somali, tyrkisk og urdu.
Filmkompagniet

Inspirationsfilm til arbejdet med børnegrupper

 
Integrationsnet - En del af dansk flygtningehjælp har udviklet ni film til pædagoger, sprogkonsulenter og andre fagfolk, der arbejder med tosprogede børn i indskolings-alderen. Filmene giver ideer og konkrete værktøjer til, hvordan man kan lede gruppeforløb, der udvikler børnenes sproglige og sociale evner.
Integrationsnet - En del af Dansk Flygtningehjælp

Styrk Sproget

 
Styrk Sproget er Undervisningsministeriets landsdækkende indsats, der har til formål at løfte fagligheden for tosprogede børn og unge. Alle kommuner kan tilmelde sig og deltage med de skoler, fritidstilbud og dagtilbud, de ønsker skal være med i indsatsen.
Undervisningsministeriet

Noget for Noget – Målorienteret samarbejde med etniske minoritetsforeninger

 
Dette er et værktøj, der er udarbejdet for at styrke børnenes udbytte af grundskoleforløbene ved at etabelere lektiecafeer i fire somaliske foreninger med særligt fokus på drengene
Integrations-Konsulenterne

Interkulturel.com

 
Interkulturel.com er et interaktivt undervisningswebsite med inspiration til at styrke dialog på tværs af kulturelle forskelle. Især velegnet til at styrke tværkulturelt forældresamarbejde i institutioner
interkulturel.com