Før skole indsats

 

Flygtningebørn i daginstitutioner - en guide til modtagelsen af flygtningebørn og deres familier

 
Denne guide er en indføring i flygtningefamiliers baggrund, traumer, praktiske interventioner og gode råd til modtagelsen af flygtningebørn og deres forældre i daginstitutioner.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

HIPPHOPP

 
Et førskoleprogram der skal udvikle sprog, motorik, problemløsning og udtryksformer.
Socialstyrelsen

Ud på gulvet. Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder

 
'Ud på gulvet' er et metodehæfte med lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder. Metodehæftet bygger på erfaringer fra Projekt Skoleparathed, der er afviklet i perioden 2011-2013 i Gellerup og Viby, med støtte fra Social-, Børne-, og Integrationsministeriet, samt Aarhus kommune.
Integrationsnet - En del af Dansk Flygtningehjælp

Sprog er en gave. Sprogstimulering i hjemmet

 
Inspirationskatalog med idéer og værktøjer til forældre til tosprogede børn i dagtilbud.

www.lottesalling.dk - materiale gavnligt for børn med dansk som andetsprog

 
www.lottesalling.dk er forfatterens hjemmeside med bl.a. masser af materiale til gratis download for alle, der arbejder med børn og sprog, integration, dialogisk læsning eller sprog og bevægelse.
Lotte Salling