Betydningen af folkeskolekarakterer for gennemførelse af en merkantil erhvervsuddannelse blandt elever med indvandrerbaggrund

Sociale og kulturelle netværks betydning for skolepræstationer

Denne publikation er et lille kvalitativtsstudie af betydningen af unge indvandreres sociale netværk for deres skolepræstationer. Studiet er et led i velfærdsprogrammet "Integration af etniske minoriteter".