Børn af Krig og Fred - Flygtningebørn i folkeskolen

Med metodehæftet ”Børn af Krig og Fred” kan lærere og andre fagpersoner tilknyttet folkeskolen få konkrete redskaber til at arbejde med flygtningeproblematikker. Formålet er at skabe større forståelse for flygtninges vilkår og styrke samarbejdet med flygtningefamilierne.

I samarbejde med to folkeskoler har Center for Udsatte Flygtninge udviklet et metodehæfte, der har til formål at styrke trivslen hos børn i flygtningefamilier igennem indsatser i folkeskolen. Metodehæftet henvender sig til lærere og andre fagpersoner, der er tilknyttet folkeskolen.

I hæftet findes metoder, der kan bruges i klasseundervisningen og i forældresamarbejdet, og som kan være med til at give en øget forståelse og respekt omkring flygtningebørnenes og -familiernes situation. Digtskrivning, tegneserier og højtlæsning kan give eleverne en bedre indsigt i, hvad det vil sige at være flygtning. Det kan give et afsæt til at tale om emner, der ellers kan være svære at tage fat på. På samme måde giver hæftet inspiration til, hvordan skolen aktivt kan inddrage flygtningeforældrene i børnenes skolegang og derved styrke dialogen og forbedre samarbejdet med forældrene.

Gennem større viden om flygtningeproblematikker er det målet at bryde tabuer og derved skabe bedre rammer for en vellykket skolegang.