Flygtningebørn i folkeskolen - en guide til modtagelsen af flygtningebørn og deres familier

En guide til folkeskolelærere om modtagelse af flygtningebørn: viden om børnene og deres familiers baggrund samt gode råd og eksempler på støtte til børnene i praksis.

Center for Udsatte Flygtninge har udviklet en praksisguide til folkeskolelærere med viden og værktøjer til en god modtagelse af flygtningebørn og deres familier i folkeskolen.

Formålet med guiden er at styrke opmærksomheden på flygtningebørns særlige behov og komme med forslag til, hvordan du som folkeskolelærer kan tilrettelægge undervisningen, så disse bedst tilgodeses. Målet er, at dette kan medvirke til, at børnene får et godt liv i Danmark.

I denne guide får du viden om flygtningebørnenes baggrund samt om traumer, og hvordan disse kan indvirke på børnenes adfærd og trivsel i skolen. Derudover er der en række eksempler på og gode råd til, hvordan børnene kan støttes i praksis.

Guiden kan hentes online og kan også rekvireres gratis i trykt version – henvend dig på telefon 33 73 53 39 eller mail