Flygtningebørn på frie grund- og efterskoler - en guide til modtagelsen af flygtningebørn og deres familier

En guide til modtagelse af flygtningebørn på frie grund- og efterskoler: viden om børnene og deres familiers baggrund samt gode råd og eksempler på støtte til børnene i praksis.

Center for Udsatte Flygtninge har udviklet en praksisguide til ansatte på frie grund- og efterskoler med viden og værktøjer til en god modtagelse af flygtningebørn og deres familier.

Formålet med guiden er at styrke opmærksomheden på flygtningebørns særlige behov og komme med forslag til, hvordan du som ansat på skolen kan tilrettelægge en skoledag, der imødekommer disse. Målet er, at denne indsats vil styrke det enkelte flygtningebarns nye tilværelse i Danmark.

I denne guide får du viden om flygtningebørnenes baggrund samt om traumer, og hvordan disse kan indvirke på børnenes adfærd og trivsel i skolen. Derudover er der en række eksempler på og gode råd til, hvordan børnene kan støttes i praksis. I guiden er også et kapitel med særligt fokus på arbejdet med unge med flygtningebaggrund på efterskoler.

Guiden kan hentes online og kan også rekvireres gratis i trykt version – henvend dig på telefon 33 73 53 39 eller mail udsatte@drc.dk