Folder om nye metoder til styrket inddragelse af nydanske forældre i skolen

marts 2014
Folderen handler om erfaringer fra projekter støttet fra Metodeudviklingspuljen, som er en del af satspuljeinitiativet ”Styrket forældreinddragelse af nydanske forældre i grundskolen”.

Projekterne under satspuljeinitiativet ”Styrket forældreinddragelse af nydanske forældre i grundskolen”, har arbejdet med nye metoder til inddragelse af nydanske forældre.

De støttede projekter spreder sig over en meget bred vifte af indsatser – fra afholdelse af caféarrangementer på en enkelt skole, etablering af familieklasser for tosprogede, forældrekurser og netværksdannelser, til landsdækkende projekter med udformning af redskaber og værktøjskasser til brug for pædagoger, lærere og skoleledelser.

Folderen er udarbejdet af Teori og Metodecentret, UCC, for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.