Genrepædagogik på Sølystskolen i Silkeborg

Udgivet af: Kompetencecenter for sproglig, kulturel og social integration, Sølystskolen juni 2013
I forbindelse med et udviklingsprojekt ’Genrepædagogik – sprogbaseret undervisning’ på Sølystskolen i Silkeborg har de udviklet en del undervisningsmaterialer og værktøjer, som nu ligger på en hjemmeside til gensidig videndeling. Målet med projektet har været at højne tosprogede elevers udbytte af undervisningen i grundskolen, men er til gavn for alle skolens elever.

Siden skoleåret 2009 har Sølystskolen i samarbejde med VIA Læreruddannelsen i Silkeborg arbejdet systematisk med at udvikle og implementere en 'sprog- og genreorienteret undervisning baseret på funktionel grammatik'.

Genrepædagogikken stammer fra Australien og er en pædagogisk og didaktisk tilgang i undervisningen, der har vist sig effektiv til at udvikle og fremme bl.a. tosprogede elevers skrive- og læsestandpunkt og dermed deres forudsætning for faglig læring i alle skolens fag.

I løbet af årene har medarbejdere på Sølystskolen udviklet en del materialer, som de har samlet på en hjemmeside til erfaringsopsamling og videndeling.

Hjemmesiden indeholder færdige undervisningsforløb til forskellige fag og klassetrin. Der findes også en værktøjskasse med eksempler på plakater, skemaer, Flipped Classroom film, som kan bruges i forbindelse med planlægning og direkte i undervisningen. Endelig er der henvisninger til filmklip, der viser, hvordan man kan arbejde med genrepædagogik i praksis.

Materialerne er udarbejdet til brug i grundskolen, men kan med fordel give inspiration til undervisning i andre sammenhænge, fx ungdomsuddannelser, sprogskoler og lignende.

Kontakt

Kompetencecenter for sproglig, kulturel og social integration, Sølystskolen
Joan Hellqvist Madsen
Gran Alle 20, 8600 Silkeborg
Tlf.: 24851746