Godt skole-hjemsamarbejde centralt for nydanske børns trivsel i skolen

januar 2014
Et forbedret skole-hjemsamarbejde med fokus på nydanske elevers forældre har givet gode resultater. Social-, Børne- og Integrationsministeriet kommer nu med nyt inspirationsmateriale, der har samlet skole-hjemvejlederes gode erfaringer

Social-, Børne- og Integrationsministeriet har siden 2009 støttet ca. 110 skole-hjemvejledere i deres arbejde med at forbedre samarbejde mellem skolen og de nydanske elevers forældre. Og arbejdet har givet positive resultater. Erfaringerne viser, at elever, forældre og skolens personale oplever den ekstra indsats som en stor motivation i forhold til forældresamarbejdet, og at også små indsatser, som fx et hjemmebesøg har stor effekt i forhold til samarbejdet. Ligesom forskning viser, at forældrenes støtte i forhold til skolen betyder meget for børnenes læring og trivsel i skolen. 

Social–, -Børne og Integrationsministeriet har samlet erfaringerne i hæftet ”Skole-hjemsamarbejde i praksis”. Hæftet er tænkt som inspiration til skoler, der har mod og lyst til at nytænke deres forældresamarbejde.