KidSim

Udgivet af: VIFIN juni 2015
KidSim er en online læringsportal i dansk som andetsprog for børn i aldersgruppen 8-13 år.

KidSim er primært rettet mod børn og unge i modtageklasser og er tænkt som et redskab, der både kan bruges i undervisningen og som selvstændigt hjælpemiddel for eleverne.

KidSim adresserer sprogforståelse mere end sproglæring. På portalen får eleverne mulighed for at arbejde intensivt med den leksikalske kompetence gennem sproglige sammenhænge, både sociale og faglige, og derigennem udvide ordforrådet. KidSim forklarer og uddyber en gruppe af de før-faglige ord og vendinger, således at nogle af de sproglige udfordringer bliver færre. 
Portalen har indbygget en talegenkender, hvor elevernes output bliver registreret, og eleverne får mulighed for at lytte gentagne gange og herefter korrigere deres output. KidSim simulerer desuden sociale sammenhænge og kan anvendes som supplement til arbejdet med kommunikation, herunder at forstå kulturelle forskelle.

KidSim er udviklet i et samarbejde mellem Dansksimulatoren Aps og VIFIN med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler.