Samarbejde mellem Skoler og Helhedsplaner

Unge i udsatte boligområder klarer sig markant dårligere til folkeskolens afgangseksamen end andre danske elever, viser ny rapport fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU). Rapporten peger på øget samarbejde mellem folkeskolerne og de boligsociale helhedsplaner, som en af nøglerne til at vende udviklingen.

Gruppen af børn og unge, der ikke trives i skolen er større i udsatte boligområder end i resten af landet. Det ses bl.a. af karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangseksamen, der i 2013 lå på 4,8 for udsatte boligområder mod 6,5 på landsplan. Det hægter de unge i de udsatte boligområder af ved afgangseksamen.

Der er derfor god grund til at arbejde med at styrke såvel den sociale som den faglige trivsel hos de ca. 43.000 skolebørn i de udsatte boligområder. CFBU har undersøgt en række samarbejder mellem folkeskoler og boligsociale helhedsplaner, der netop arbejder med denne målsætning.

På mange skoler i de udsatte boligområder oplever man en begrænset forældreopbakning til børnenes skolegang, og skolerne har ofte svært ved at opnå god kontakt til forældrene

Her kan de boligsociale medarbejdere hjælpe med deres kendskab til beboerne, og på den måde fungere som brobyggere mellem skolerne og forældrene fra det udsatte boligområde. Det kan f.eks. ske ved sammen med skolerne at afholde forældrecaféer og førskolemøder eller tilbyde forældrene undervisning i skoleintranettet. Eller ved sammen at skabe alternative undervisningsforløb, hvor undervisningen tages ud af vante omgivelser og hvor andre fagligheder, som håndværk og innovation, kommer i spil. Det betyder, at eleverne får oplevet hinanden i andre sammenhænge, det skaber nye mønstre og kan styrke den sociale sammenhængskraft i klasserne.