Skolen i Byen

Udgivet af: Københavns Kommune - beskæftigelses- og integrationsforvaltning januar 2011
Anbefalinger fra eksperttænketanken for integration til Københavns Kommunes beskæftigelses- og integrationsudvalg

Publikationen indeholder ni anbefalinger til Københavns Kommunes Beskæftigelses- og integrationsudvalg fra Eksperttænketanken for integration. De ni anbefalinger er grupperet i fire områder, og omhandler skolens integrations- og inklusionspotentiale med fokus på udsatte boligområder.

Eksperttænketanken for Integration har på baggrund af vidensindsamlingen ”Skolen som kulturcenter” lavet ni konkrete anbefalinger til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. De ni anbefalinger falder indenfor områderne;

  1. skolen som kulturcenter,
  2. Samspillet mellem forvaltning og skolen
  3. Sprog og mangfoldighed i skolen, og
  4. Lige muligheder for alle.

Anbefalingerne er begrundet med baggrund i evidensbaserede undersøgelser Eksperttænketanken for Integration er en frivilligt arbejdende tænketank, der er sat i verden for at klæde borgerrepræsentationen og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på i spørgsmål vedrørende integration og inklusion. Rapporten er derfor kort, let overskuelig og handlingsorienteret. Materialet er derfor anvendeligt for alle, der har brug for inspiration til konkrete handlemuligheder i forhold til skolen som inkluderende kulturcenter.  

Kontakt

Københavns Kommune - beskæftigelses- og integrationsforvaltning