Snak om det

Udgivet af: Psykiatrifonden august 2014
Psykisk sygdom skal på skoleskemaet i de mindre klasser. Målet er at nedbryde tabuer og øge trivslen blandt de børn, der har psykisk sygdom i familien.

Formålet med projektet er at bidrage til at nedbryde tabuer, tilføre viden og inspirere til gode samtaler om psykiske sygdomme. Vi producerer indervisningsmateriale, som især skal bruges i skoler, men også i dag- og døgninstitutioner. Målet er at øge trivslen hos børn, som har en far eller mor, der er psykisk syg.

Målgruppe

Projektets primære målgruppe er børn i alderen ca. 5-12 år (0.-6. klasse). Vi vil have børn i 3.-6. klasse i tankerne i udviklingen af både tegnefilm og de små videoer. Materialet vil dog være enkelt i både sprog og virkemidler, at også de mindre klasser, vil kunne koble sig på.

Projektets sekundsære målgruppe er de professionelle voksne omkring børnene. Især skoleledere, lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, psykologer og andre medarbejdere omrking vørnene i skolen og fritidsordningen. Endvidere medarbejdere i PPR, sundhedsplejen, døgninstitutioner og familieplejere.

Materialet

Finder du gennem følgende link: http://www.psykiatrifonden.dk/boern-unge/til-laerere/til-dig-der-har-en-elev-der-mistrives/snak-om-det.aspx


Snak om det – film

Her kan du se vores ”Snak om det – film”. Til hver film knytter der sig nogle øvelser, som du kan bruge i undervisningen. Følgende film kan du finde inde på hjemmesiden:

  1. Snak om det: I klassen

  2. Snak om det: Skænderier

  3. Snak om det: Angst

  4. Snak om det: Depression

  5. Snak om det: Når mor eller far drikker

  6. Snak om det: PTSD

  7. Snak om det: ADHD

  8. Talk about it: PTSD

  9. Talk about it: Drinking

Filmene kan du finde gennem følgende link: http://www.psykiatrifonden.dk/guides/snak-om-det/snak-om-det-film.aspx