Tegn på sprog - tosprogede børn lærer at læse og skrive

Udgivet af: UCC januar 2015
Tegn på sprog er et 7-årigt forsknings- og udviklingsprogram, hvis overordnede mål er at få en øget indsigt i tosprogede elevers læse- og skrivetilegnelse og at udvikle læse- og skrivepædagogikken, så den i højere grad sikrer de tosprogede elevers skriftsproglige udvikling og deres muligheder for at klare sig videre i uddannelsessystemet

Tegn på sprog har en hjemmeside. Her kan lærere, lærerstuderende, faglige konsulenter, forskere og andre interesserede følge projektets udvikling gennem årlige statusrapporter med fyldige analyser af undervisningsforløb og af børns betydningsdannelsesprocesser, links til formidlingsartikler, bøger og konferencer.

Projektet har udgivet to bøger: "Tegn på  sprog. Skrift og betydning i flersprogede klasserum" (Laursen, Helle Pia (red.), 2010 - Forlaget UCC), hvori der er samlet en række erfaringer fra indskolingen, og "Literacy og sproglig diversitet" (Helle Pia Laursen (red.), 2013 - Aarhus Universitetsforlag), hvori man finder en beskrivelse af, hvordan den sproglige mangfoldighed i skolen udfordrer vores forståelse af, hvad det vil sige at læse og skrive, og hvordan man lærer at læse og skrive, samt en række konkrete beskrivelser og næranalyser af læse- og skrivepraksisser i projektets fem flersprogede klasserum.

I Tegn er sprog er der udviklet en didaktisk refleksionsramme, hvori projektets erfaringer med at medtænke den sproglige diversitet i læse- og skriveundervisningen i komprimeret og generaliseret form er samlet under tre perspektiver:

 – et intersprogsstrækkende perspektiv, hvor det overordnede spørgsmål er, hvordan literacyundervisningen kan tilrettelægges, så elevernes gives mulighed for at strække sproget,

- et tværsprogligt perspektiv, hvor det overordnende spørgsmål er, hvordan literacyundervisningen kan lægge op til, at børnene involveres i en udforskning af skrift med afsæt i deres samlede sproglige viden,
- et socialt identitetsperspektiv med det overordnede spørgsmål, hvordan literacyundervisningen kan tilrettelægges, så der skabes rum for børnenes sproglige identitetsprocesser.
Den didaktiske refleksionsramme er beskrevet i flere af de seneste statusrapporter og i en artikel i KvaN 99 (Literacyundervisning i flersprogede klasserum, Østergaard m. fl, 2014.)
Derudover er der publiceret en række videnskabelige artikler.

 

Kontakt

UCC