Grundskole

 

Flygtningebørn i folkeskolen - en guide til modtagelsen af flygtningebørn og deres familier

 
En guide til folkeskolelærere om modtagelse af flygtningebørn: viden om børnene og deres familiers baggrund samt gode råd og eksempler på støtte til børnene i praksis.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Flygtningebørn på frie grund- og efterskoler - en guide til modtagelsen af flygtningebørn og deres familier

 
En guide til modtagelse af flygtningebørn på frie grund- og efterskoler: viden om børnene og deres familiers baggrund samt gode råd og eksempler på støtte til børnene i praksis.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

KidSim

 
KidSim er en online læringsportal i dansk som andetsprog for børn i aldersgruppen 8-13 år.
VIFIN

Samarbejde mellem Skoler og Helhedsplaner

 
Unge i udsatte boligområder klarer sig markant dårligere til folkeskolens afgangseksamen end andre danske elever, viser ny rapport fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU). Rapporten peger på øget samarbejde mellem folkeskolerne og de boligsociale helhedsplaner, som en af nøglerne til at vende udviklingen.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Gråzonesprog - klar tale i lektiecafeen

 
Denne guide sætter fokus på sprogets betydning i lektiehjælpssituationen og giver dig gode råd og øvelser til at bruge sproget rigtigt.
Brug for alle unge, Undervisningsministeriet

Snak om det

 
Psykisk sygdom skal på skoleskemaet i de mindre klasser. Målet er at nedbryde tabuer og øge trivslen blandt de børn, der har psykisk sygdom i familien.
Psykiatrifonden

Folder om nye metoder til styrket inddragelse af nydanske forældre i skolen

 
Folderen handler om erfaringer fra projekter støttet fra Metodeudviklingspuljen, som er en del af satspuljeinitiativet ”Styrket forældreinddragelse af nydanske forældre i grundskolen”.

Genrepædagogik på Sølystskolen i Silkeborg

 
I forbindelse med et udviklingsprojekt ’Genrepædagogik – sprogbaseret undervisning’ på Sølystskolen i Silkeborg har de udviklet en del undervisningsmaterialer og værktøjer, som nu ligger på en hjemmeside til gensidig videndeling. Målet med projektet har været at højne tosprogede elevers udbytte af undervisningen i grundskolen, men er til gavn for alle skolens elever.
Kompetencecenter for sproglig, kulturel og social integration, Sølystskolen

Ipad i skolen

 
Ipadiskolen.dk - Vurdering af apps til undervisningen samt artikler til inspiration.
Center for Undervisningsmidler - UCC

Værktøjskassen Skole-hjemsamtalen og hjemmebesøget

 
Værktøjskassen er til lærere, pædagoger og ledere i grundskolen, og kan bruges til at planlægge skole-hjemsamtaler og hjemmebesøg med særligt fokus på nydanske forældre.
Amondo, AZENA og Integrationsafdelingen

Værktøjskassen Forældredidaktik

 
Værktøjskassen er til lærere, pædagoger og ledere i grundskolen, og guider dig igennem generelle overvejelser i forhold til forældredidaktik med særligt fokus på nydanske forældre.
Amondo, AZENA og Integrationsafdelingen

Værktøjskassen Skoleledelsen

 
Værktøjskassen er til dig som skoleleder, der ønsker at sætte fokus på samarbejdet med nydanske forældre.
Amondo, AZENA og Integrationsafdelingen

Værktøjskassen Teammødet

 
Værktøjskassen er til teammødet i grundskolen, og guider jer igennem, hvordan I kan udvikle jeres skole-hjemsamarbejde.
Amondo

Børn af Krig og Fred - Flygtningebørn i folkeskolen

 
Med metodehæftet ”Børn af Krig og Fred” kan lærere og andre fagpersoner tilknyttet folkeskolen få konkrete redskaber til at arbejde med flygtningeproblematikker. Formålet er at skabe større forståelse for flygtninges vilkår og styrke samarbejdet med flygtningefamilierne.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Blik for ressourcer- inspiration til lærere i 0.-6. klasse

 
Ressourcesyn gør en positiv forskel i undervisningen og vejledningen af alle elever uanset baggrund og forudsætninger. Når eleven befinder sig i udsatte positioner, bliver det særlig vigtigt at afdække og gøre brug af ressourcerne hos eleven, familien og i skolen.
FastholdelsesTaskforce

Blik for ressourcer - inspiration til lærere i 7.-10. klasse

 
Ressourcesyn gør en positiv forskel i undervisningen og vejledningen af alle elever uanset baggrund og forudsætninger. Når eleven befinder sig i udsatte positioner, bliver det særlig vigtigt at afdække og gøre brug af ressourcerne hos eleven, familien og i skolen
FastholdelsesTaskforce

Blik for ressourcer; teori- og metodehæfte

 
Ressourcesyn gør en positiv forskel i undervisningen og vejledningen af alle elever uanset baggrund og forudsætninger. Når eleven befinder sig i udsatte positioner, bliver det særlig vigtigt at afdække og gøre brug af ressourcerne hos eleven, familien og i skolen.
FastholdelsesTaskforce

Det gode skole-hjem samarbejde - Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

 
Håndbogen kan læses af alle der interesserer sig for udvikling af skole-hjemsamarbejdet, men særligt kan håndbogen hjælpe skoleledere, lærere og pædagoger til at reflektere over egen praksis

Værktøjskassen Forældremødet

 
Værktøjskassen er til lærere, pædagoger og ledere i grundskolen, og guider igennem planlægning og afholdelse af forældremøder

Guide til bedre skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

 
Pjecen er målrettet lærerne i folkeskolen, der gerne vil gøre en aktiv indsats for at styrke forældresamarbejdet med nydanske forældre.